Wie in Cassatie gaat tegen veroordeling moet aparte advocaat nemen

Strafrechtelijk veroordeelden die naar het Hof van Cassatie gaan, zullen voortaan een gespecialiseerde advocaat moeten nemen. Nu kunnen ze zelf op eigen houtje naar Cassatie gaan of dat hun gewone advocaat laten doen. De Kamercommissie Justitie keurde zopas een ontwerp van Justitieminister Annemie Turtelboom (Open Vld) goed. N-VA stemde mee met de meerderheid, VB en groenen onthielden zich.

jrosquin

Derde hoger beroep

Het Hof van Cassatie verzuipt onder de strafzaken. Wie in maart 2013 in Cassatie ging, kan misschien al wel tot januari 2015 moeten wachten vooraleer zijn zaak behandeld wordt. En uiteindelijk leidt slechts 10% van deze zaken tot een verbreking. Reden: steeds meer ziet men Cassatie als een soort van hoger beroep tegen een arrest van het Hof van Beroep, terwijl Cassatie alleen maar oordeelt over vormfouten. Om dat misbruik terug te dringen wilde Turtelboom dat wie in cassatie gaat een advocaat moet nemen die een opleiding daarvoor heeft gevolgd.

In burgerlijke zaken (echtscheiding, aansprakelijkheidsgeschil e.d.) heb je nu al aparte Cassatie-advocaten. Daar wordt dan ook 43 procent van de arresten verbroken. Maar in strafzaken mag iedereen zonder advocaat en zonder argumenten in te dienen naar Cassatie stappen en dat kost bijna niets.

Politiemethoden

Het Hof van Cassatie had graag gewild dat men in àlle zaken maar pas in Cassatie zou kunnen gaan als de strafzaak volledig afgehandeld is door het Hof van Beroep. Normaal gezien is dat ook zo. Maar bij discussies over bijzondere politiemethodes (een onwettige telefoontap, infiltratie, observatie e.d.) die tot nietigheid kunnen leiden kan dat onmiddellijk. Dus nog voor enige rechter heeft geoordeeld over de grond van de zaak. En van deze mogelijkheid wordt gretig gebruik gemaakt.

Nul verbrekingen

Cassatie liet een referendaris zes maanden lang nagaan hoeveel arresten over nietigheden in dit soort zaken werden geveld en hoeveel verbrekingen er waren. De referendaris kwam aan 60 arresten en 0 (nul!) verbrekingen. Eerder gewaagde het parket-generaal van Cassatie van 3% verbrekingen in dit soort gevallen.

Cassatie pleitte er voor om ook dit soort zaken in de toekomst maar pas te behandelen nadat een eindarrest was geveld. De advocaten van de Kamercommissie Justitie wilden echter niet dat deze mogelijkheid werd afgeschaft.

JDW Archiefbeeld Belga

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER