ABVV: "Schaf fiscaal voordeel pensioensparen af"

De socialistische vakbond wil dat het wettelijk pensioen verhoogd wordt. De middelen daarvoor kunnen volgens voorzitter Rudy De Leeuw komen uit een afschaffing van het fiscaal voordeel op pensioensparen en een verhoging van de sociale bijdragen. De reacties op het voorstel zijn één voor één negatief.

ikerremans

De Leeuw heeft een andere mening over de pensioenen dan de sp.a, die volgens de vakbondsman de verkeerde focus legt. De Leeuw wil dat het debat niet gaat over de pensioenleeftijd, maar over manieren om de uitkeringen van het wettelijk pensioen op te trekken. Alle gepensioneerden moeten volgens het ABVV recht hebben op een wettelijk pensioen dat gelijk is aan 75 procent van hun laatste loon. Nu ligt de vervangingsgraad meestal op 60 procent.

Met de afschaffing van het fiscaal voordeel van het pensioensparen kan 700 miljoen euro aan extra belastingsinkomsten gehaald worden, stelt De Leeuw. Maar de verhoging van de vervangingsgraad kost volgens de berekening van het ABVV liefst 2,47 miljard euro per jaar. De rest van de nodige middelen moet dan ook gepuurd worden uit een verhoging van de sociale bijdragen. Zowel werknemers als werkgevers moeten daarbij bereid zijn een inspanning te leveren, klinkt het.

Sp.a: "Geen sprake van"

De sp.a is het niet eens met het voorstel. "Geen sprake van om daaraan te raken", zegt sp.a-voorzitter Bruno Tobback. Tobback verwijst naar de voorstellen rond het pensioen die de Vlaamse socialisten vorige week presenteerden. "Wij willen de eerste pensioenpijler versterken door mensen lang genoeg aan het werk te houden. Dat is een besparing en een bijkomende inkomst tegelijkertijd. De afschaffing van het fiscaal voordeel voor pensioensparen zou overigens niet volstaan om de kost voor het optrekken van de pensioenen te dragen. Daarvoor zijn andere inkomsten nodig. Wij denken in de eerste plaats aan een verschuiving van lasten richting vermogenswinst", zegt Tobback.

N-VA: "Verwerpelijk"

N-VA-Kamerlid Siegfried Bracke noemt het idee "verwerpelijk". "Op welke planeet leven die mensen? Omdat de vervangingsratio van het wettelijk pensioen te laag is, heeft de overheid ons aangespoord om massaal aan pensioensparen te doen. Net omdat er een fiscaal voordeel was, is het zo een succes geworden. We spaarden ondertussen met zijn allen meer dan 20 miljard euro bijeen", zegt de N-VA'er.

"Het enige zinnige antwoord op de vergrijzing is driezijdig: meer mensen aan de slag, langer werken en economische groei", zegt Bracke. Het voorstel van De Leeuw zorgt er volgens hem voor dat de Belgen morgen "nog meer dan vandaag voor hun pensioen afhankelijk worden van de overheid. Voor de OESO is dat een van de fundamentele zwaktes van ons pensioensysteem. De Leeuw wil die zwakte alleen maar groter maken".

Open Vld: "Schade groter dan het voordeel"

Minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open Vld) is ook tegen het voorstel van het ABVV. "Slecht voorstel. Iets wat goed werkt, moet je niet afschaffen. Je versterkt onze pensioenen niet door pensioenpijlers af te breken. De schade die je zo berokkent is veel groter dan het voordeel."

"Ons land heeft een stabiel pensioensysteem dat rust op verschillende pensioenpijlers. Als je het pensioensysteem wil versterken doe je dat niet door pensioenpijlers af te breken, maar door ze te versterken. Dat is wat de federale regering de voorbije tijd heeft gedaan. Ook de Europese Commissie stelt zeer duidelijk dat de tweede en derde pensioenpijler een grotere rol moeten krijgen bij de verdere uitbouw van ons pensioensysteem. Bovendien mag je niet vergeten dat de derde pensioenpijler een lange termijnproduct is dat geïnvesteerd wordt in onze economie."

Belga Foto Belga: Rudy De Leeuw