Vlaamse advocaten tegen hervorming Raad van State

De Vlaamse advocaten zijn niet tevreden met de hervorming van de Raad van State, die de Kamer gisteravond heeft goedgekeurd. Ze zijn tegen de "bestuurlijke lus", vrezen voor klassenjustitie en willen liever niet dat de Raad van State zelf schadevergoedingen toekent als burgers gelijk krijgen.

dvansant

De problemen zijn bekend. De rechtszaken bij de Raad van State duren te lang, soms tot tien jaar. De Raad van State kan onjuiste overheidsbeslissingen bovendien alleen vernietigen, maar niet corrigeren. Dat leidde in het verleden tot enorme vertragingen vooral in bouwdossiers (bouw van gevangenissen, doortrekken van tramlijnen e.d.), maar ook bij betwistingen van benoemingen van ambtenaren. De Kamer keurde gisteravond een ontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) goed om de Raad te hervormen.

Wat de Kamer gisteren precies heeft goedgekeurd, leest U hier.

Maar de Orde van Vlaamse Balies is niet tevreden om meerdere redenen.

Bestuurlijke lus

Door de hervorming wordt de "bestuurlijke lus" ingevoerd. De Raad van State mag in de toekomst een overheid die een fout maakte, de tijd geven om die fout te herstellen onder controle van de Raad van State. Hij kan die overheid daarbij zelfs helpen. Nu kan dat allemaal niet: de Raad kan alleen de foute beslissing vernietigen en dan moet alles opnieuw overgedaan worden vanaf het moment van de fout. De huidige toestand leidt tot veel tijdverlies en veel extra procedures. De Orde roept de Raad van State nu echter op om zo weinig mogelijk gebruik te maken van deze bestuurlijke lus. "Het is immers niet duidelijk voor welke fouten ze zal gelden en dat schept rechtsonzekerheid". Merkwaardig genoeg hoorden we deze kritiek niet toen de bestuurlijke lus eerder werd ingevoerd bij de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Klassenjustitie

De Orde vreest bovendien voor klassenjustitie, omdat de verliezer van een rechtszaak bij de Raad van State binnenkort gemiddeld 1.400 euro zal moeten betalen aan de winnaar. "Dat zal armen afschrikken om naar de Raad van State te stappen", zo luidt het. Toen deze regeling in gewone burgerlijke en strafzaken werd ingevoerd werd deze kritiek niet geuit.

Geen schadevergoeding

De advocaten zijn er verder niet voor te vinden dat de Raad van State zelf een schadevergoeding zal kunnen toekennen aan burgers die gelijk kregen in hun geschil met de overheid. Nu moeten die burgers nadat ze gelijk kregen nog altijd een aparte procedure bij de burgerlijke rechtbank opstarten om hun vergoeding te krijgen. Voor de burgers is die regeling zeker makkelijker, voor de advocatuur brengt ze minder op, want er zullen minder rechtszaken zijn.

Schorsing te ruim

Tenslotte is de Orde boos omdat de Raad te veel macht krijgt om een overheidsbeslissing te schorsen.

Archieffoto Belga JDW

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER