"Plaats geen verlichting meer op nieuwe gewestwegen"

Plaats geen verlichting meer op nieuwe gewestwegen

"Plaats geen verlichting meer op nieuwe gewestwegen"

Print
Bij de aanleg van nieuwe gewestwegen moet geen verlichting worden voorzien, tenzij er een duidelijke reden is om wel te verlichten. Dat zal het Agentschap Wegen en Verkeer dit voorjaar adviseren aan de Vlaamse regering na een uitgebreide studie.

Sinds 2011 gaat op de Vlaamse snelwegen het licht enkel nog aan als de weersomstandigheden dat vereisen. Ook op- en afrittencomplexen blijven verlicht en de politie kan vragen om de lichten in te schakelen op een bepaald stuk snelweg, bijvoorbeeld tijdens een achtervolging.

Wegen en Verkeer legt momenteel de laatste hand aan een visie op de verlichting van de gewestwegen. Die studie wordt in het voorjaar afgerond, maar kreeg donderdag al een voorstelling in de mobiliteitscommissie van het Vlaams parlement. De centrale visie luidt: "Er wordt geen verlichtingsinstallatie voorzien, tenzij er redenen zijn om te verlichten, en mits flankerende maatregelen". In de praktijk zal er dus nog steeds meer verlichting zijn dan op de snelwegen. Er worden ook niet onmiddellijk verlichtingspalen verwijderd, het gaat enkel om een ontwerp voor nieuwe inrichtingen.

Belga

Archiefbeeld

MEEST RECENT