130 mensen verliezen job bij Algrondbo

Algrondbo bvba, dat sleuven graaft voor kabels en pijpleidingen is failliet. De honderddertig werknemers moeten op zoek naar ander werk.

Picqueur Johan

Algrondbo specialiseerde zich in het maken van sleuven en meer in het bijzonder het leggen van horizontale gestuurde boringen voor kabels en leidingen. Het bedrijf legde onder meer ook waterdistributienetten, rioleringen en pijpleidingen voor vervoer van gas- en petroleumproducten aan.

Algrondbo was zeer goed uitgerust. De thuishaven van de firma ligt in de Baaikensstraat in Zele. Daar bevinden zich twee grote magazijnen. Op de parkings staan ruim twintig bestelwagens, een tiental werfketen, evenveel grote vrachtwagens, vier vrachtwagens met kraan en een handvol graafmachines. Daarnaast ligt er nog heel veel signalisatie en bekabeling.

In opdracht van curatoren Isabelle Vander Stricht en Marianne Macharis wordt de inboedel klaargemaakt voor verkoop. Vakbondsman Luc Van De Walle (ACV) merkt op dat het stopzetten van een contract met Eandis één van de redenen voor het faillissement is.

Contracten

"Het bedrijf werkte voor 80 tot 85 procent bij Eandis, maar dat contract liep eind 2013 af", weet Van De Walle. Van De Walle verwijst naar eerdere bedenkingen van vakbonden over de manier waarop Eandis zijn contracten hernieuwde.

"We hebben de indruk dat er enkel naar de prijs werd gekeken en niet naar andere punten. Wij stellen ons vragen bij de werkwijze hoe bedrijven aan die kostprijs kunnen werken."

Het is nog onduidelijk of er kandidaten zijn voor overname. Voorlopig staan de ruim honderddertig werknemers op straat.

JoP

Foto Geert De Rycke

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio