Vanackere neemt toch deel aan verkiezingen

Voormalig minister Steven Vanackere (CD&V) gaat dan toch in op de vraag van zijn partij om de derde plaats op de Europese lijst in te nemen. Twee weken geleden bedankte hij nog voor die plaats, omdat ze volgens hem niet tot een zetel zou leiden.

ikerremans

"In mei 2014 komt er allicht een einde aan mijn politiek werk", liet Vanackere midden december weten. "Of ik nu deelneem aan de Europese lijst of niet, ik zit volgend jaar allicht niet meer in een parlement."

Lees ook: Vanackere: "Ik wil de politiek niet langs de achterdeur verlaten"

Hij had de derde plaats aangeboden gekregen, na Marianne Thyssen en Ivo Belet. Momenteel heeft de partij nog drie verkozenen, maar België moet na de verkiezingen één van de 22 zetels inleveren. "Bij de vorige verkiezingen had CD&V 23,4 procent nodig voor drie zetels", zei Vanackere. In de peilingen blijft de partij nu onder de 20 procent. Bovendien heeft N-VA op dit moment slechts één Europese verkozene en is de populariteit van die partij sinds de jongste verkiezingen exponentieel toegenomen.

Bij CD&V is nu te horen dat in bepaalde scenario's de derde plaats kan worden verzilverd met 20 procent van de stemmen. "Alles hangt af van hoe de andere partijen scoren", stelt de partijleiding.

"Ik blijf me ervan bewust dat ik met deze derde plaats een zeer groot risico neem, maar ik ben niet van plan om op te geven", zegt Vanackere maandag in een mededeling.

Steven Vanackere werd in 2004 voor de eerste keer verkozen als Vlaams parlementslid. Later werd hij Vlaams minister van Welzijn, federaal minister van Ambtenarenzaken, federaal minister van Buitenlandse Zaken en federaal minister van Financiën.

In maart van dit jaar stapte hij op in de nasleep van de crisis bij ACW. Hij werd vervangen door Koen Geens en ging weer zetelen als kamerlid.

Belga

MEER OVER CD&V