Ook onschendbaarheid heeft grenzen

Brussel bulkt van de internationale instellingen die mede bemand worden door een groot aantal buitenlanders. Daar zitten enkele duizenden diplomaten bij die hun land vertegenwoordigen bij de NAVO, de Europese Unie of het koninkrijk België.

DTI

Zo'n omvangrijke buitenlandse bevolkingsgroep brengt voordelen mee. Die mensen hebben meer dan een behoorlijk inkomen en geven navenant geld uit. Maar er zijn ook nadelen verbonden aan hun aanwezigheid, ergerlijke nadelen als ze bijvoorbeeld misbruik maken van hun diplomatieke immuniteit. Die onschendbaarheid is een eeuwenoud gebruik en werd onder meer gehanteerd om bijvoorbeeld onderhandelaars een zekere mate van veiligheid te garanderen bij besprekingen over een vredesbestand. Gebruikelijk, maar niet geregeld in een internationale overeenkomst. Die kwam er pas in 1961 met het Verdrag van Wenen, waarbij 179 staten afspraken maakten over de diplomatieke onschendbaarheid.

Dit statuut neemt niet weg dat de diplomaten de wetgeving van hun gastland niet hoeven te respecteren. En hier loopt het vaak mis omdat nogal wat diplomaten menen dat ze ongestraft verkeersovertredingen mogen begaan. Een oud zeer is de weigering om verkeersboetes te betalen. Volgens Buitenlandse Zaken staan 971 boetes als niet betaald geregistreerd. De ambassades van sommige landen blijken hardleers en negeren elke herinnering om te betalen. Zij maken flagrant misbruik van het Verdrag van Wenen.

Nog sterker wordt het als diefstallen die kinderen van diplomaten hebben gepleegd, zonder gevolg worden geklasseerd. Minister Didier Reynders wil nu van Justitie weten hoeveel dossiers van zwaardere misdrijven verticaal werden geklasseerd als de daders onder het diplomatiek statuut vielen en wanneer het om gezinsleden ging die een soortgelijke onschendbaarheid genieten.

Diplomatieke immuniteit is geen vrijgeleide om de wetten en reglementen van het gastland met de voeten te treden. De modale Belg die weigert zijn boetes te betalen of die iets erger uitsteekt, komt finaal voor de rechter. Diplomaten niet, maar daarvoor is het systeem van de immuniteit niet vastgelegd. Voldoende redenen dus om het Verdrag van Wenen bij te schaven.

door Dirk Castrel