Wat verandert er op 1 januari? (deel 2)

Print

Wat verandert er op 1 januari? (deel 2)

Op 1 januari veranderen er heel wat zaken die invloed hebben op de portefeuille van de Belg. Daarnaast verwelkomt de Eurozone ook een nieuw land en wordt de langverwachte "volkslening" aangeboden. Vandaag krijgt u het tweede deel van ons overzicht van wat er zoal verandert in 2014.

Huurgarantiefonds van start

Op 1 januari gaat het Vlaamse huurgarantiefonds van start. Dat zal tijdelijk afbetalingen overnemen wanneer huurders uit hun huis gezet dreigen te worden. Op die manier is de verhuurder verzekerd van zijn inkomen en worden huurders met financiële problemen niet van de ene op de andere dag op straat gezet.

Verhuurders kunnen zich voor 75 euro per contract bij het fonds aansluiten. Wanneer een huurder niet kan voldoen aan het afbetalingsplan dat de rechter in geval van wanbetaling oplegt, neemt het fonds voor maximaal 2.700 euro of drie maanden huur op zich. Dat geld wordt later in principe teruggevorderd.

Het fonds wordt vooral gefinancierd door de Vlaamse overheid, maar ook door de bijdragen van de eigenaars.

Energievriendelijkere nieuwbouwwoningen

Vanaf 1 januari mag je geen huis meer bouwen zonder systeem om zelf hernieuwbare energie op te wekken. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld zonnepanelen, een zonneboiler of een warmtepomp.

De afgelopen jaren zijn de normen voor een nieuwbouwwoning gevoelig verstrengd. Die normen bleven beperkt tot isolatienormen, maar vanaf 1 januari komt daar actieve energieproductie bij. En het maximum van het E-peil, dat de energieprestatie van een woning meet, wordt vanaf 2014 verlaagd naar E60.Pensioenmalus voor zelfstandigen verdwijnt

De pensioenmalus voor zelfstandigen behoort vanaf 1 januari 2014 definitief tot het verleden. De maatregel heeft betrekking op pensioenen die vanaf 1 januari 2014 van start gaan. Een zelfstandige verloor nog tot eind 2013 nog een deel van zijn pensioen wanneer die vroeger stopte met werken.

Strengere GAS-wet

Gemeenten kunnen vanaf 1 januari met de verstrengde GAS-wet meer feiten bestraffen en die ook strenger bestraffen. Vanaf dan kunnen ook 14-jarigen door de leeftijdsverlaging een GAS-boete krijgen. Tot nu lag de minimumleeftijd op 16 jaar.

Andere wijzigingen zijn dat, met de nieuwe GAS-wet, gemeenschapsdienst mogelijk wordt als alternatieve maatregel en dat meer ambtenaren overtredingen kunnen vaststellen.Prijs dienstencheque loopt verder op

Dienstencheques worden vanaf begin volgend jaar weer wat duurder. De prijs per cheque stijgt van 8,5 naar 9 euro voor de eerste 400 cheques per persoon, of de eerste 800 per gezin per kalenderjaar.

Voor elke cheque bovenop de 400 (per persoon) of de 800 (per gezin) stijgt de prijs van 9,50 naar 10 euro. Per kalenderjaar kunnen per persoon maximaal 500 dienstencheques en per gezin 1.000 dienstencheques besteld worden.

Dienstencheques die tussen 1 september 2013 en 31 december 2013 uitgegeven werden, zijn ook minder lang geldig en kunnen vanaf 1 mei 2014 niet meer gebruikt, terugbetaald of omgeruild worden. Alle aanvragen voor omruiling en terugbetaling voor deze cheques moeten voor 30 april 2014 bij Sodexo ingediend zijn.

Postzegels duurder

Het voordeeltarief van postzegels voor binnenlandse zendingen wordt vanaf 1 januari drie cent duurder: van 0,67 naar 0,70 cent bij de aankoop van minstens 10 postzegels. Per stuk blijft het tarief voor postzegel voor een genormaliseerde binnenlandse zending 0,77 euro.

Voor genormaliseerde internationale zendingen gaat de prijs ook omhoog: van 1,03 naar 1,07 euro (binnen Europa) en van 1,24 naar 1,29 euro (rest van de wereld) als minstens vijf zegels aangekocht worden. En per stuk stijgen de internationale tarieven van respectievelijk 1,13 en 1,34 naar 1,17 en 1,39 euro.

Bpost zal vanaf 1 januari ook zijn tarieven voor de verzending van grote volumes post onder overeenkomst aanpassen. In het totaal zal de tariefverhoging voor alle producten van de binnenlandse post voor 2014 gemiddeld ongeveer 2,3 procent bedragen.Effecten aan toonder verdwijnen definitief

Het nieuwe jaar betekent het einde van de effecten aan toonder, papieren effecten (zoals aandelen, kasbons en obligaties) die niet op naam staan. De effecten moesten de voorbije jaren omgezet worden in effecten op naam of "gedematerialiseerde effecten" (op een effectenrekening).

Cashdrempel daalt naar 3.000 euro

Het maximumbedrag in cash, de zogenaamde cashdrempel, dat handelaars van klanten mogen aannemen, daalt op 1 januari verder, van 5.000 naar 3.000 euro. Die verlaging geldt voor alle sectoren, enkel in de vastgoedsector komt er een volledig verbod op betaling in contanten.

Die maatregelen komen er in het kader van de strijd tegen de fraude.

Geen nieuwe SIS-kaarten meer

Vanaf 1 januari worden geen nieuwe SIS-kaarten meer uitgereikt. Zorgverstrekkers zullen vanaf dan, geleidelijk aan, via de elektronische identiteitskaart van de patiënt toegang hebben tot zijn of haar relevante gegevens.

Wie geen eID heeft, zal gebruik kunnen maken van de ISI+kaart.Enkelbanden met GPS

Een straf in voorlopige hechtenis kan vanaf 1 januari in het hele land uitgezeten worden met een enkelband met gps. Sinds half september lopen hierover al tests bij tien onderzoeksrechters.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) schat dat 5 à 10 procent van de verdachten in voorhechtenis in aanmerking komt voor elektronisch toezicht met gps. Op dagelijks goed 4.000 mensen zijn dat er 200 tot 400, "ofwel een gemiddelde gevangenis".

Toegang tot verhoogde tegemoetkoming vereenvoudigd

De toegang tot de verhoogde tegemoetkoming wordt eenvoudiger op 1 januari. Die verhoogde tegemoetkoming biedt rechthebbenden een korting van ongeveer 50 procent, voor de kosten van zowel geneesmiddelen, consultaties als ziekenhuiskosten.

Om dat mogelijk te maken stelde minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx (PS) voor de RVV- en Omnio-statuten samen te voegen.Nieuwe structuur NMBS

De NMBS-groep, die tot eind 2013 uit drie entiteiten bestond, bestaat vanaf 1 januari 2014 nog maar uit twee onderdelen, de spoorwegmaatschappij NMBS en de infrastructuurbeheerder Infrabel. Het bedrijf HR Rail zal instaan voor het personeelsbeheer van NMBS en Infrabel.

Eén overkoepelende dienst voor pleegzorg per provincie

Op 1 januari treedt het nieuwe decreet pleegzorg in werking. Het moet van pleegzorg de eerste keuze maken voor de ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap.

De verschillende pleegzorgorganisaties worden bovendien gecentraliseerd in vijf diensten, of één dienst per provincie.

Eenheidsstatuut van kracht

Op 1 januari wordt het eenheidsstatuut, het nieuw statuut voor arbeiders en bedienden, van kracht. Dat heeft onder meer gevolgen voor de opzegtermijnen en de eerste dag ziekte voor arbeiders en bedienden.

Alle werknemers zullen dezelfde opzegtermijnen en -regeling hebben. De nieuwe opzeggingstermijnen zijn korter bij het begin van de loopbaan. Dat moet een betere mobiliteit op de arbeidsmarkt in de hand werken. Na vijf jaar evolueren de termijnen gelijkmatiger, terwijl de opbouw na 20 jaar wordt vertraagd.

De nieuwe termijnen gelden voor iedereen in alle sectoren. Enkel in sectoren waar voordien zeer lage termijnen golden, is in een overgangsregeling voorzien. De verworven rechten van de opzegtermijn van werknemers blijven voor iedereen behouden.

Daarnaast verdwijnt de carenzdag en wordt zodus de eerste dag ziekte voor iedereen uitbetaald. Dat gaat gepaard met controles op absenteïsme.

De wettekst voorziet ook twee maatregelen die de inzetbaarheid van werknemers moeten verhogen. Het gaat daarbij om de outplacement en om de sectorale maatregelen rond inzetbaarheid. Doel is werknemers helpen snel een nieuwe job te vinden. Vandaag is outplacement enkel verplicht voor werknemers ouder dan 45 jaar en bij herstructureringen.Afsluiten van drinkwater

Vanaf 1 januari 2014 moeten drinkwatermaatschappijen die een klant willen afsnijden van de watervoorziening strengere en gestroomlijnde procedures volgen. Er komen ook maatregelen om de watervoorziening voor sociaal kwetsbare klanten beter te garanderen.

Zorgkundigen kunnen taken thuisverpleging overnemen

Structurele thuisverplegingsequipes kunnen vanaf 1 januari zorgkundigen in hun werking integreren en bepaalde zorgen aan hen delegeren.

Op die manier kan "de nodige verzorging gespreid worden over meer zorgverleners, zodat meer tijd en aandacht geschonken kan worden aan de individuele patiënt bij de verzorging", klinkt het in een mededeling van het Riziv.Bijzondere accijnzen op tabak

De specifieke bijzondere accijnzen op sigaretten, roltabak en andere rooktabak stijgen vanaf 1 januari 2014 licht. Welke impact de stijging heeft op de verbruiker, is echter niet te voorspellen, aangezien economische operatoren vrij zijn om hun prijzen te bepalen

Lees ook: Wat verandert er op 1 januari? (deel 1)

Belga, Archieffoto's PN

Nu in het nieuws