Nieuwe gewestweg Noord-Zuid opent in februari

De Vlaamse overheid opent op zondag 23 februari de meer dan zeven kilometer lange gewestweg tussen Kasterlee en Geel. Daarmee komt een einde aan de megawerf Noord-Zuid Kempen die in december 2011 begon.

drombouts

Met een feestje voor de inwoners wijdt het Agentschap Wegen en Verkeer op zondag 23 februari de nieuwe gewestweg N19 in. Die verbindt Kasterlee met de Geelse ringlaan. Met het vastleggen van deze datum komt het einde van de omvangrijkste infrastructuurwerkzaamheden in de Kempen sinds decennia – en van de daarmee gepaard gaande verkeershinder – echt in zicht.

De eerste spade voor de Noord- Zuid Kempen ging begin december 2011 in de grond. Sindsdien verrees in de buurt van de op- en afritten Geel-West op de E313 een indrukwekkend complex van bruggen, rotondes en verbindingswegen. Dat is nu al grotendeels geopend en eind deze maand is bijna het volledige complex bruikbaar voor het verkeer.

Tussen Geel en Kasterlee legde de overheid tegelijkertijd een nieuwe verbindingsweg aan die over een afstand van meer dan zeven kilometer geen enkel kruispunt telt. Een tunnel van 500 meter leidt het verkeer onder het provinciaal domein Hoge Mouw. Het is deze infrastructuur die over twee maanden voor het verkeer wordt opengesteld.

www.noordzuidkempen.be

HO

Foto Mia Uydens: de nieuwe verbindingsweg N19g met zijn tunnel tussen Kasterlee en Geel.

MEER OVER ASV Geel

MEER OVER VOETBAL