Milquet heeft begrip voor onrust, maar wil brandweermannen geruststellen

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) heeft begrip voor de onrust die bij de brandweer leeft over de hervorming van hun statuut, maar benadrukt dat de voorstellen die ze vrijdag heeft ingediend bij de ministerraad, een grote vooruitgang inhouden voor alle brandweerlui.

evrolix

Wat de verworven rechten betreft, zijn er al verschillende maatregelen voorzien in de tekst, maar zullen er nog preciseringen worden voorgesteld bij de ontmoetingen die vanaf dinsdag op de agenda staan over de overgangsmaatregelen. Na afloop van de ministerraad zei Milquet dat ze een beetje verbaasd was door de manifestatie van de brandweermannen. Ze benadrukt dat het eenheidsstatuut een "evenwichtig compromis" is tussen de wensen van de steden en gemeenten, de federaties en de vakbonden. "Het is het resultaat van meer dan 80 werkvergaderingen. Ze hebben de laatste vijf maanden praktisch op mijn kabinet gewoond", aldus Milquet.

"Stappen voorwaarts"

Een deel van de onrust valt volgens haar misschien te verklaren door het gebrek aan precieze kennis over de verschillende kb's. Daarover circuleert immers heel wat foute informatie, luidde het. De minister gaf daarbij een overzicht van de verschillende "stappen voorwaarts" in het statuut. Zo komt er een betere aanpak van het einde van de loopbaan en is er sprake van een recht op verlof voorafgaand aan het pensioen. Ook voorziet het statuut in een betere voortgezette opleiding, een harmonisering van de barema's en de herziening van de premies. Milquet onderstreept ook dat er nooit sprake van was de loonsituatie van brandweermannen in dienst te verslechteren.

De FOD Binnenlandse Zaken zal ook geschiktheidsproeven organiseren in brandweerscholen, voorafgaand aan de rekrutering. Het federale geschiktheidsattest geldt voor een onbepaalde termijn. Volgens een mededeling van de minister zal het resultaat van de fysieke geschiktheidsproeven daarentegen slechts twee jaar geldig zijn. Kamerlid Bercy Slegers (CD&V) geeft in een mededeling aan dat de terugkerende tweejaarlijkse fysieke testen die eliminerend gingen zijn, afgeschaft zijn voor vrijwilligers.

Minister Milquet verzekert de lokale overheden tot slot dat de kosten van de harmonisering van de salarisschalen en voor het geheel van de maatregelen worden opgevangen door de extra middelen die verkregen zijn bij de begrotingsopmaak van maart 2013.

Belga Foto Photo News

Vastgoed

Jobs in de regio