Lier wil geen nieuwe detailhandel buiten de Ring

Lier wil geen nieuwe detailhandel buiten de Ring

Lier wil geen nieuwe detailhandel buiten de Ring

Print
Lier - N-VA en Open Vld willen een halt toeroepen aan de vlucht van de handelszaken vanuit het centrum naar de periferie. Hoe? Door handelszaken in de periferie te verbieden.
Versterking van de detailhandel in de binnenstad is voor de huidige coalitie een topprioriteit. Ze zal daarom extra concurrentie in de periferie ten nadele van de binnenstad bestrijden. Dit principe zal niet alleen worden toegepast bij de beoordeling van stedenbouwkundige en socio-economische aanvragen, maar ook bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen.

De zogenaamde draagbaarheid van producten wordt als een van de belangrijkste normen gehanteerd. "Producten zoals keukens en moto's zijn niet draagbaar en kunnen dus best in de periferie aanvaard worden. Ze zijn niet concurrentieel met de binnenstad die overwegend draagbare producten zoals textiel en schoenen aanbiedt", verduidelijkt schepen van Lokale Economie Lucien Herijgers (N-VA).

"Aan de Antwerpsesteenweg buiten de Ring (R16) laten we geen bijkomende detailhandel meer toe, behalve diegene die al in het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voorzien zijn. De bestaande winkels met hun oppervlakten evenals de nieuwe winkelruimtes Dox, Anthonis en Paft vormen hierop een uitzondering. Tussen het winkelcentrum Den Boom tot en met de stationsomgeving laten we eveneens geen nieuwe detailhandel meer toe.
Buurtwinkels zoals slagers, bakkers en krantenwinkels zijn hier uiteraard wel mogelijk."

Chris VAN ROMPAEY
Foto JoDW

.

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio