Geleidingsborden wijzen weg naar parkings in (winkel)centrum

Geleidingsborden wijzen weg naar parkings in (winkel)centrum

Geleidingsborden wijzen weg naar parkings in (winkel)centrum

Print
Wilrijk -

Met geleidingsborden wil het districtsbestuur de parkings in het centrum beter bereikbaar maken voor winkelpubliek van buiten het district. Ook het verkeer in het centrum zal er door vlotter verlopen.

Antwerps schepen voor onder meer decentralisatie en mobiliteit Koen Kennis (N-VA) (links) kwam het nieuwe initiatief samen met districtsburgemeester en partijgenoot Kristof Bossuyt toelichten.


“De Bist, Kern, Heistraat en Jules Moretuslei vormen samen één van de sterkste Antwerpse winkelgebieden buiten het stadscentrum”, aldus Kennis. “Een bijkomende troef is dat er met de Bist en het Mastplein, waar je ook ondergronds kan parkeren, voldoende parkeerfaciliteit aanwezig is. Alleen is die voor niet-Wilrijkenaren vaak onvoldoende gekend. Vandaar dat we dit winkelpubliek met nieuwe borden beter de weg willen wijzen.”

Kristof Bossuyt (rechts) verheugt zich over het feit dat stad en district in deze materie constructief samenwerkten. “Ook de plaatselijke middenstand is al vele jaren vragende partij en eindelijk kunnen we aan de verzuchtingen tegemoet komen. Ik wil er meteen ook nog eens op wijzen dat je in Wilrijk nog steeds kosteloos kan parkeren. In de blauwe zone moet je dan wel gebruik maken van de parkeerschijf.”

Bossuyt benadrukte dat het districtsbestuur tegen de gangbare trend in een positieve parkeerbalans wil en kan voorleggen. “Onder meer door op het Mastplein dertien bijkomende parkeervakken te creëren. Deels aan de kant van de winkels, deels aan de kant er tegenover. ”

Luk Luyte
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio