Vrienden van laatste huurder voeren actie voor bescherming hoevetje

Print

Vrienden van laatste huurder voeren actie voor bescherming hoevetje

Heist-op-den-Berg - Omdat ze vrezen dat het als erfgoed geklasseerde lemen hoevetje op de Pijpelbossen in Booischot (Heist) op termijn zal verdwijnen, hebben vrienden van de laatste huurder een verzoekschrift ingediend om het huisje te helpen beschermen.
"De woning is wel geklasseerd, maar zou eigenlijk beschermd moeten worden", legt Karl Wouters uit."Het hoevetje is ook nog eens in woonuitbreidingsgebied gelegen. Het hectare bos dat erachter ligt, zou op termijn kunnen plaatsbieden aan een verkaveling met vermoedelijk een achttal huizen. Uit commerciële overwegingen is het voor de eigenaar dus niet interessant om zo'n stuk erfgoed daarin op te nemen."

Toch wordt het huisje volgens Wouters hoog ingeschat als cultureel erfgoed. "Het is misschien wel de laatste hoeve van zijn soort in Booischot”, gaat Wouters voort. "Ondertussen staat de geklasseerde woning al ongeveer een maand leeg. Het huisje beantwoordt niet meer aan de hedendaagse normen, maar Tony (de Cuyper, de laatste huurder, red.) was er altijd erg gelukkig. Als de eigenaar geen onderhoud meer uitvoert, zal de woning snel verkommeren. In het slechtste geval komt het dan zelfs niet meer in aanmerking voor een renovatie. Daarom willen we zo snel mogelijk, samen met de eigenaar, het lokale bestuur en de dienst Monumentenzorg zien wat we kunnen doen om dit unieke gebouw te redden."

"Wij kunnen ons als gemeente zeker vinden in de beweegreden van de petitie", legt burgemeester Luc Vleugels (CD&V) uit. "De hoeve is zeker het behouden waard. Daarom legde ik de petitie nadat ze mij werd overhandigd, meteen voor aan het schepencollege. Van daaruit vertrok er een brief naar de eigenaar met de vraag om het nodige te doen om de hoeve in stand te houden. De woning geniet wel een zekere mate van bescherming, maar is verder geen echt beschermd monument. Daarom kunnen we geen dwingende maatregelen treffen.”

Kvro

Foto's GvA
Boven: De lemen hoeve op de Pijpelbossen in Booischot.
Onder: Karl Wouters (rechts) overhandigt het verzoekschrift aan burgemeester Luc Vleugels (links) van Heist. Midden: Tony de Cuyper.


.

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio