Circulatie in wijk Pennepoel verandert

Circulatie in wijk Pennepoel verandert

Circulatie in wijk Pennepoel verandert

Print
Mechelen - De wijk Pennepoel krijgt een nieuw circulatieplan, dat de talrijke verkeersproblemen zoals de hoge parkeerdruk en sluiproutes moet aanpakken. Het plan zal na een proefperiode geëvalueerd worden.
"Mechelen blijft groeien en ook het aantal mensen dat zich in en naar de stad moet verplaatsen blijft daardoor stijgen. Het is dus noodzakelijk om er voor te zorgen dat de wijken en dorpen leefbaar blijven en iedereen zich vlot kan blijven verplaatsen, liefst op een zo duurzaam mogelijke manier. We moeten dus blijven bijsturen en evolueren en doen dit steeds in samenwerking met de betrokken omwonenden", aldus schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen).

Het scenario dat nu voorligt moet sluipverkeer verminderen, zonder de bereikbaarheid van de buurt te belemmeren. Dat betekent wel enkele aanpassingen: de Leiestraat wordt enkelrichting voor het binnenrijden van de wijk vanaf de Liersesteenweg, via de Gasthuisveldstraat zul je de wijk enkel uit kunnen rijden. Ook op de verbinding tussen de Oude Liersebaan en de Schijfstraat zijn er veranderingen gepland: via Neerheide rij je naar de Schijfstraat, via de Pennepoelstraat kan de omgekeerde beweging gebeuren.

"Pas in januari of februari zullen de plannen volledig rond zijn, waarna alle bewoners ook officieel op de hoogte gebracht zullen worden. In het voorjaar wordt het plan ook effectief ingevoerd", besluit De Bie.

NIGE

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio