CGKR wil onmiddellijk geld voor verzorging van geïnterneerden

"Er is geen enkele reden om niet onmiddellijk de nodige budgettaire middelen vrij te maken voor de zorg voor geïnterneerden. Dat moet namelijk van het VN-Verdrag inzake rechten van mensen met een handicap. Geïnterneerden zijn gehandicapten". Dat zegde Jozef De Witte, de directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) zopas in de Senaat. Het gaat om een prijskaartje van minstens 17,5 miljoen.

dvansant

De Senaatscommissie Justitie organiseert momenteel hoorzittingen over een voorstel van Bert Anciaux (sp.a) om het systeem van internering te verbeteren. Dat voorstel is op zich een aanpassing van een nieuwe wet uit 2007, die vandaag nog altijd niet van kracht is. Momenteel geldt nog altijd de wet van 1964.

Geen begeleiding

Geïnterneerden zijn gevaarlijke, zwaar psychisch gestoorde criminelen die voor onbeperkte tijd worden opgesloten om te worden behandeld. Alleen: er is in de Belgische gevangenissen, waar momenteel zo'n 1.131 geïnterneerden verblijven, geen enkele begeleiding. Ons land is hiervoor al meerdere malen veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Gehandicapten

Jozef De Witte zegde dat geïnterneerden onder de definitie van "gehandicapten" vallen. "België moet onmiddellijk geld vrijmaken om hun sociale en politieke rechten te garanderen. Er moet dus onmiddellijk geld komen voor zorg", zo stelde hij. De andere sprekers sloten zich hierbij aan.

De toepassing van de wet van 2007 zou, zonder de bouw van de twee nieuwe instellingen voor geïnterneerden in Gent en Antwerpen en zonder de bouw van het observatiecentrum POKO, zo'n 35 miljoen kosten. Dat is 17,5 miljoen meer dan de huidige wet uit 1964 kost. Bert Anciaux schat de meerkost echter maar op 10 miljoen.

Absolute prioriteit

De Witte, die zegde dat het CGKR een "absolute prioriteit" aan de geïnterneerden gaat geven, vond verder dat er een vaste, permanente overlegstructuur tussen Volksgezondheid en Justitie moet komen omdat beide ministeries verantwoordelijk zijn voor de geïnterneerden.

Lees ook: De interneringswet van 2007

Bert Anciaux wil de interneringswet veranderen

Het probleem van de geïnterneerden in de gevangenis

Foto Belga JDW

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER