Nieuwe jeugdbeschermingswet uitgesteld naar 1 januari 2016

De Kamercommissie Justitie stelde zopas de toepassing van een aantal artikelen uit de wet op de jeugdbescherming uit van 1 januari 2014 naar 1 januari 2016. Groen stemde mee met de meerderheid, het VB was tegen en de N-VA onthield zich.

jatimmermans

In 2006 werd een nieuwe jeugdbeschermingswet goedgekeurd, waardoor de jeugdrechter een hele reeks nieuwe maatregelen kan opleggen aan criminele minderjarigen. De wet trad op een ingewikkelde manier in werking, met Koninklijke Besluiten per artikel. Ten laatste moest alles van kracht worden op 1 januari 2014.

Jeugdpsychiatrie

Een reeks maatregelen is echter nog altijd niet van kracht, deels omdat Wallonië en Vlaanderen hierover niet akkoord gaan, deels omdat er nog altijd niet genoeg instellingen zijn om ze uit te voeren. Het gaat dan over plaatsing van criminele minderjarigen in een jeugdpsychiatrische dienst, in een ontwenningscentrum voor drugs en alcohol of de mogelijkheid om een positieve prestatie of een opleiding op te leggen aan een criminele minderjarige.

Gemeenschappen

Op voorstel van Raf Terwingen (CD&V) werd de inwerkingtreding nu verder uitgesteld naar 1 januari 2016.

Reden van dit uitstel: de jeugdbescherming wordt door de zesde staatshervorming deels overgeheveld naar de Gemeenschappen. De Gemeenschappen zullen in de toekomst zelf kunnen beslissen welke maatregelen de jeugdrechter kan opleggen aan criminele minderjarigen, wanneer een criminele minderjarige in een gesloten instelling wordt geplaatst en wanneer hij naar de strafrechter voor volwassenen wordt gestuurd.

Terwingen: "De Gemeenschappen worden dus bevoegd voor deze regels. Men kan ze dus best ook wat tijd geven om hun visie in decreten te gieten".

JDW

Archiefbeeld Belga

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER