Watermaatschappijen kunnen gebruikers moeilijker zonder water zetten

Watermaatschappijen kunnen gebruikers moeilijker zonder water zetten

Watermaatschappijen kunnen gebruikers moeilijker zonder water zetten

Print
Drinkwatermaatschappijen die een klant willen afsnijden van de watervoorziening zullen voortaan strengere en gestroomlijnde procedures moeten volgen. "Zo zullen maatschappijen bijvoorbeeld enkel kunnen afsluiten bij mensen die manifest niet 'willen' betalen in plaats van niet 'kunnen' betalen", legt minister Joke Schauvliege uit. Er komen ook maatregelen om de watervoorziening van sociaal kwetsbare klanten beter te garanderen.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege noemde het afsluiten van het drinkwater in alle gevallen al een "zeer ingrijpende maatregel". Daarom is het volgens haar belangrijk dat de watermaatschappijen duidelijke en uniforme procedures volgen vooraleer ze bij iemand de waterkraan afsluiten.

Ook huurders verwittigen

Het besluit dat de Vlaamse regering vrijdag heeft goedgekeurd, legt de watermaatschappijen strikte regels op. "Zo verplichten we de watermaatschappijen niet alleen de klant die in gebreke blijft te verwittigen, maar ook de gebruikers die van die klant in kwestie afhankelijk zijn, zoals huurders", legt minister Schauvliege uit.

Daarnaast moeten de maatschappijen ook een termijn van zes weken respecteren tussen het aankondigen van de afsluiting en de uiteindelijke afsluiting. Op die manier hebben klanten nog tijd om een regeling uit te werken.

Sociaal zwakken beschermen

De watermaatschappijen krijgen ook een aantal verplichtingen opgelegd die moeten zorgen voor een betere bescherming van sociaal kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld leefloners en bejaarden met een minimuminkomen. Klanten die het financieel echt moeilijk hebben zullen vanaf 1 januari 2014 geen vaste vergoeding meer moeten betalen.

De bredere groep van 'beschermde klanten' krijgt ook het recht op een gratis waterscan en tot de mogelijkheid van maandelijkse betalingen. Het besluit moet tot slot ook leiden tot een betere bescherming van mensen die geconfronteerd worden met een verborgen lek en bijgevolg met huizenhoge facturen.

Belga, archieffoto

.

Nu in het nieuws