"Preventieve stormmaatregelen hebben nut bewezen"

Preventieve stormmaatregelen hebben nut bewezen

"Preventieve stormmaatregelen hebben nut bewezen"

Print
Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) feliciteert de hulpverleners en bedankt de gouverneur van West-Vlaanderen en de burgemeesters en noodplanningsambtenaren uit de verschillende kustgemeenten en Antwerpen "voor hun preventieve aanpak die door een aantal zeer gerichte inspanningen elke vorm van ernstige schade hebben kunnen voorkomen".

"130 leden van de civiele bescherming verdeelden 25.000 zandzakken. De brandweer werd op verschillende plaatsen ingezet. Er was een intense samenwerking van de lokale en de federale politie op het terrein, waarbij Feres (Federale Reserve) en leden van het Interventiekorps (CIK) voor extra ondersteuning zorgden. Ook defensie was actief aanwezig met ruim 30 manschappen", zegt Milquet.

"Hoewel de storm minder hevig was dan verwacht - de wind nam vrij vroeg in kracht af en ruimde naar het westen - kreeg de kust toch af te rekenen met de hoogste waterstanden in jaren. In Oostende bijvoorbeeld werd een TAW (Tweede Algemene Waterpassing) van 6,33 meter bereikt en in verschillende kustgemeenten was er sprake van wateroverslag. De preventieve maatregelen, zoals het plaatsen van schuttingsmuren, hebben dan ook hun nut bewezen en hebben op bepaalde plaatsen overstromingen kunnen voorkomen. Ook in Antwerpen bereidde het stadsbestuur zich voor op de komst van de aangekondigde storm. Rond 5.45 uur bereikte de waterstand het hoogste peil, met tot 20 cm wateroverlast tot gevolg. Ook daar waren de voorbereidende werkzaamheden met het sluiten van de waterkeringspoorten dus duidelijk zinvol", aldus de minister.

Foto AFP
BELGA

MEEST RECENT