Fouten in milieuplan Oosterweel

Fouten in milieuplan Oosterweel

Fouten in milieuplan Oosterweel

Print
Ondanks de twee jaar lange voorbereiding die het studiebureau Antea heeft gehad, staan er toch nog fouten in het milieueffectenrapport (MER) voor de Oosterweelverbinding.

Op basis van dat rapport, dat op 21 januari definitief is, moet de Vlaamse regering een beslissing nemen over welk tracé het beste is om de mobiliteit in Antwerpen te verbeteren.

Lees ook: Masterplan Antwerpen gaat 7,3 miljard euro kosten

Het studiebureau belooft de fouten - een aantal tabellen die niet correct zijn gekopieerd - recht te zetten in haar finale rapport. De fouten zijn erg ongelukkig, maar ze beïnvloeden het eindresultaat niet, benadrukt Antea. Geen enkel tracé wordt hierdoor benadeeld.

Begin november bleek uit het voorlopige plan-MER dat het BAM-tracé de beste optie is voor de mobiliteit, het Meccano-tracé scoort dan weer beter op het vlak van gezondheid. Groen gaat er niet licht over heen en spreekt zelfs van bewuste manipulatie om het BAM-tracé voor te trekken.

Zelfs de meerderheidspartij CD&V stelde zich luidop vragen. “Dit is pijnlijk voor het belangrijkste mobiliteitsdossier voor de toekomst van Vlaanderen”, zegt Vlaams parlementslid Dirk de Kort.

Gisteren werd een stand van zaken gegeven in de commissie Mobiliteit van het Vlaams parlement. Volgens een nieuwe berekening van het Rekenhof is er 7,3 miljard euro nodig voor de aanleg van projecten van het Masterplan 2020 en de Oosterweelverbinding.

Dat is iets meer dan eerdere berekeningen van 2011. Volgens het Rekenhof stijgen de kosten nog, omdat bijvoorbeeld de aanleg van A102 en R11/R11bis niet in de berekening is opgenomen.

WB
Foto LUMA

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring