Senaat hervormt Raad van State

De Senaat keurt straks een belangrijke hervorming van de Raad van State goed.

dvansant

De problemen zijn bekend. De rechtszaken bij de Raad van State duren te lang, soms tot tien jaar. De Raad van State kan onjuiste overheidsbeslissingen bovendien alleen vernietigen, maar niet corrigeren. Dat leidde in het verleden tot enorme vertragingen vooral in bouwdossiers (bouw van gevangenissen, doortrekken van tramlijnen e.d.), maar ook bij betwistingen van benoemingen van ambtenaren.

Bestuurlijke lus

Op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle MIlquet (cdH) wordt de Raad van State nu hervormd. Zo wordt de "bestuurlijke lus" ingevoerd. In de toekomst kan de Raad een overheid die een fout maakte, de tijd geven om die fout te herstellen onder controle van de Raad van State. Hij kan die overheid daarbij zelfs helpen. Nu kan dat allemaal niet: de Raad kan alleen de foute beslissing vernietigen en dan moet alles opnieuw overgedaan worden vanaf het moment van de fout.

In de toekomst zal de winnaar van een rechtszaak bij de Raad, een deel van zijn advocatenkosten terugbetaald krijgen van de verliezer. De winnaar krijgt bovendien de helft van de dwangsommen als de overheid een arrest van de Raad van State negeert. Die Raad van State zelf zal overheden die zijn beslissingen niet willen uitvoeren in bepaalde gevallen kunnen bevelen om dat wel te doen.

Dwangsom

Het kort geding wordt vereenvoudigd en telkens mogelijk als een zaak hoogdringend is. Bovendien wordt voorrang gegeven aan bemiddeling. Argumenten die geen echt belang hebben voor de klager zelf moeten niet meer onderzocht worden door de Raad van State. De wet treedt ten laatst op 1 maart 2014 in werking.

De Raad van State krijgt geen extra personeel bij. Nochtans wordt geschat dat de Raad door dit ontwerp én door de staatshervorming tot 40% meer werk kan krijgen.

Archieffoto Belga JDW

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER