Stad akkoord met studie Oosterweel

Stad akkoord met studie Oosterweel

Stad akkoord met studie Oosterweel

Print
Het stadsbestuur van Antwerpen sluit zich aan bij de bevindingen van de MER-studie over het BAM-tracé en zijn alternatieven. De stad wil wel nog veel bijkomende verduidelijkingen.

Vandaag bespreekt het Vlaams Parlement het milieueffectenrapport (MER) over Oosterweel. Volgens die studie scoort het BAM-tracé het best op het vlak van mobiliteit, maar het Meccano-tracé inzake leefbaarheid. Inmiddels heeft het Antwerpse stadsbestuur zijn advies over de studie afgerond. Het sluit zich aan bij de bevindingen van het rapport, maar maakt twee kanttekeningen.

STANDPUNT: De spade van Kris Peeters kan nog niet uit de kofferbak

Eén: Oosterweel mag niet los worden gezien van de verbinding A102/R11bis tussen Ekeren en Wilrijk, want die geeft een aanzienlijke meerwaarde aan Oosterweel. En twee: het debat over de nieuwe infrastructuur moet worden gescheiden van dat over exploitatievoorwaarden zoals een vrachtverbod of tolheffing. “De infrastructuur zal er voor tientallen jaren liggen, terwijl de instrumenten om de verkeersstromen beter te beheersen de komende decennia nog volop zullen evolueren”, zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA).

In het 55 pagina’s tellende advies vraagt de stad nog heel veel verduidelijkingen bij de vaststellingen in de MER-studie. Ze wijst ook op een aantal inconsequenties. Zo wil het stadsbestuur meer duidelijkheid over de aanpassingen van de Ring, over de fameuze paperclip en over de mogelijke overkapping bij de Schijnpoort. Het vraagt ook meer uitwerking van de minder-hindermaatregelen tijdens de werkzaamheden.

“Slecht huiswerk”

Ondertussen vindt Groen dat de Vlaamse overheid haar huiswerk moet overdoen. “De MER-studie staat vol fouten en verkeerde conclusies”, aldus Wouter Van Besien en Dirk Peeters. “Het BAM-tracé scoort slecht en hetzelfde geldt voor een vrachtverbod in de Kennedytunnel en tolheffing in de Liefkenshoektunnel.”

LM
Foto Belga

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring