Extremisten bedreigen Belgische ambassades

Sharia4UK lanceert een zoveelste dreigement tegen België, en roept de internationale moslimgemeenschap op om op vrijdag 6 december te betogen aan de Belgische ambassade in Nederland. De extremisten eisen de onmiddellijke vrijlating van Fouad Belkacem.

ikerremans

Abu Abdullah Al-Britani, jihadist van het verboden Sharia4UK, bedreigt België opnieuw in een filmpje. “De aanleiding is de nog steeds in de cel verblijvende Abu Imran, alias Fouad Belkacem, van Sharia4Belgium”, zegt het Vlaams comité voor ex-moslims. “De Britse moslimextremisten roepen ook op tot een grote protestactie aan de Belgische ambassade in Den Haag op 6 december. Ook de andere Belgische ambassades wereldwijd worden geviseerd.”

Een dreigfilmpje van Sharia4UK wordt door de Belgische veiligheidsdiensten nooit onder de mat geveegd omdat de beweging aan de wieg stond van Sharia4Belgium en internationaal sterk georganiseerd is.

Geen actie in België

De kopman van Sharia4UK is Omar Bakri Mohammed. Hij leidt de organisatie vanuit Libanon en als er al een Belgische jihadist tot aan het rebellenfront in Syrië geraakt, dan is het dankzij zijn netwerk.

De boodschap vanuit het Verenigd Koninkrijk is ook verontrustend omdat het de zoveelste is in een rij. Eind oktober noteerde de politie op één dag niet minder dan drie feiten: een dreigfilmpje, persoonlijke dreigementen aan Vlaamse politici en een bommelding in de Antwerpse universiteit. Duidelijk was dat Antwerpen werd geviseerd, omdat de Antwerpse justitie de extremisten stevig aanpakt.

Dat is meteen de verklaring waarom Sharia4UK oproept om vrijdag voor de Belgische ambassade in Den Haag te betogen en geen actie voert in België. De lust van moslimextremisten om in België publiekelijk te protesteren, is blijkbaar sterk afgenomen sinds de betoging op 27 augustus in Antwerpen. Toen belandde één van de deelnemende Sharia4Belgium-leden in de cel. Hij zit er nog steeds.

AK

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER