Aantal werkloze jongeren neemt verhoudingsgewijs af

Eind november 2013 telde Vlaanderen 225.436 werkzoekenden. Het gaat om een stijging met 18.125 mensen tegenover een jaar eerder of een groei op jaarbasis met 8,8 procent. Dat blijkt uit de cijfers van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB die Vlaams minister van Werk Philippe Muyters maandag bekendmaakte. "Opvallend is het tragere groeiritme in de jeugdwerkloosheid."

Het aantal niet-werkende werkzoekenden jonger dan 25 jaar steeg in november op een jaar tijd met 4,1 procent tot 48.394. In de middengroep (25-50) was er echter een stijging met 10,3 procent tot 121.589, bij de 50-plussers met 9,7 procent tot 55.453. "De afgelopen maanden noteerden steevast de jongeren hoger in de werkloosheidstatistieken. In november blijkt hun stijgingspercentage gevoelig onder dat van de andere leeftijdscategorieën te liggen", luidt het persbericht.

Genderverschil

Bij de mannen steeg de werkloosheid 8,5 procent, bij de vrouwen 9,1 procent. Een jaar geleden was het genderverschil nog 10 procentpunten groot omdat de crisis en het banenverlies in de industrie vooral de mannelijke arbeidsbevolking troffen. Er waren eind november 121.164 mannelijke en 104.272 vrouwelijke werkzoekenden.

Andere opvallende toenames waren er bij de werkzoekende hooggeschoolden (+16 procent) en middengeschoolden (+12,9 procent). De laaggeschoolde werkzoekenden zijn goed voor bijna de helft van alle werkzoekenden, hun aantal steeg 3,4 procent. Qua werkloosheidsduur was de stijging het grootst bij de mensen die reeds één tot twee jaar werkloos zijn (+15,9 procent).

Belga, archieffoto

Nu in het nieuws