Stad zet wijk- en dorpsraden buitenspel

Het Mechelse stadsbestuur heeft zich de woede op de hals gehaald van de vrijwilligers van de wijk- en dorpsraden. Zonder enig voorafgaandelijk overleg kregen zij het horen dat hun adviesraden verdwijnen, ook al heeft de coalitie de mond vol over inspraak. In de plaats komt buurtgerichte participatie.

"Een slag in onze gezicht is het, een mes in onze rug", reageert gespreksleider Marina Mariën van de wijkraad centrum. "Gezien de besparingen hadden wij verwacht dat er iets zou gebeuren: een hervorming bijvoorbeeld, maar een afschaffing dat niet. Ik vind deze beslissing getuigen van een gebrek aan respect", stelt Mariën. Zij was vorige week donderdag een van de 50 tot 60 aanwezigen op een bijeenkomst met alle vrijwilligers. De boodschap: de twaalf wijk- en dorpsraden worden opgedoekt. In de vier overblijvende gebieden centrum, Noord, Zuid en rand komt er wel meer ruimte voor meer buurtgerichte participatie.

Geen overleg

"Dat zogezegde overleg was eigenlijk niet meer dan een infovergadering. Het hele plan lijkt ons niet meer bespreekbaar. Toen ik voorstelde om erover te stemmen, maakte de bevoegde schepen zich zelfs behoorlijk boos en ze zei dat dit absoluut niet kon. Zo ga je dus niet om met mensen die zich al tien jaar vrijwillig inzetten voor de leefbaarheid van hun stad", vertelt Marina Mariën. Na de uiteenzetting van schepen van Wijk- en dorpszaken Katleen Den Roover (N-VA) stapte twee derde van de aanwezigen op.

Acties?

Binnen de verschillende wijk- en dorpsraden beraden de leden zich nu over standpunt en mogelijke acties. De teleurstelling bij de meeste vrijwilligers is groot, zeer groot. "Het komt bij ons over alsof we alleen nog maar goed zijn om feestjes te organiseren. Maar over dossiers die mensen bezighouden, zullen wij ons niet meer mogen uitspreken", zegt Ilse Depaepe van Mechelen-Noord. Zij vraagt zich af wat er zal gebeuren met het spaarpotje van de wijkraad. "We hebben 6.000 euro op een rekening staan. Met de wijkraad konden wij zo vaak initiatieven van buurtwerkingen ondersteunen die van niemand anders een subsidie hadden gekregen", vertelt Depaepe.

'Meer inspraak'

Schepen Den Roover krijgt de wind van voor. Al ziet het er niet naar uit dat er aan het plan zelf nog veel zal veranderen, en of het voor discussie vatbaar is. "Daar ga ik in de pers geen uitspraken over doen. De knelpunten wil ik met de betrokken mensen zelf bespreken", stelt ze. Volgens de politica is het net de bedoeling om meer Mechelaars inspraak te gunnen. "Als we in de wijk Otterbeek een straat vernieuwen, willen wij daar in eerste instantie de mensen zelf over laten beslissen en niet de wijkraad", legt Katleen Den Roover uit. Voor initiatieven die de sociale samenhang versterken, is er volgens de schepen zeker nog financiële ruimte. "In die zin is het zeker onze bedoeling om ervoor te zorgen dat organisaties zoals Piknik Botanik blijven bestaan", zegt Den Roover nog.

Lees op Mechelen Blogt de reactie van een wijkraadslid.

SVH

Archieffoto Patrick Hattori

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio