Nog veel werk aan relanceplan

Print
Met het concurrentiepact en het bankenplan heeft de politiek de komende dagen en weken de handen nog meer dan vol. De werkgevers reageren gematigd positief op de maatregelen die de federale regering eind vorige week op tafel heeft gelegd. Ze waarschuwen evenwel in één adem dat beperkte en in de tijd gespreide ingrepen de concurrentiehandicap van onze ondernemingen niet uit de wereld helpen. Het zijn stappen in de goede richting maar er is meer nodig, en op kortere termijn. VBO-topman Pieter Timmermans pleit voor een interfederaal pact met sluitende afspraken tussen het federale kabinet, de deelregeringen en de sociale partners. Zo mogen volgens de werkgevers de opbrengst van de btw-vermindering op elektriciteit en de lastenverlaging in schijven niet worden opgesoupeerd door loonsverhogingen. Dan wordt het immers een broekzak-vestzak-operatie en schieten we geen millimeter op. Overigens blijven patroons en regering het grondig oneens over de omvang van de loonhandicap. Voor de werkgevers gaat het om 16 procent, de regering houdt het op een dikke 5 procent.

De inbreng van de deelregeringen in het pact zal hoe dan ook erg beperkt zijn. De Vlaamse regering, de enige met een begroting in evenwicht, heeft 166 miljoen euro opzijgezet. Wat de andere kunnen doen blijft voorlopig een open vraag, maar wondermiddelen hoeft men niet te verwachten. Bovendien is de financiering van de lastenverlaging, ruim 1,3 miljard euro, een taak voor de volgende regering - in gelijk welke samenstelling - die bovendien niet mag afwijken van het Europees traject naar een begroting in evenwicht. Dat alleen al wordt een indrukwekkende oefening van om en bij de 9 miljard euro, te realiseren tegen 2015. Hoe? Met besparingen en onvermijdelijk ook met hogere belastingen, maar dat is een zorg voor later.

Wat deze regering nog wel zelf moet regelen is het bankenplan, waarbij de meerderheid verdeeld is over de totale of gedeeltelijke splitsing van de banken in pure spaar- en zakenbanken. Iedereen weet hoe afgelopen speculaties tot rampzalige toestanden hebben geleid. Een spaarbank is voor spaargeld, een zakenbank voor beleggingen met risico’s.

DIRK CASTREL

Nu in het nieuws