Alledaagse vogels dreigen te verdwijnen

Alledaagse vogels dreigen te verdwijnen

Alledaagse vogels dreigen te verdwijnen

Print
Binnen afzienbare tijd kunnen redelijk alledaagse vogelsoorten als de spreeuw, de grote lijster of de scholekster uit Vlaanderen en Nederland verdwenen zijn. Daarom wil Vogelbescherming Nederland nu een oranje lijst.

Op basis van een nieuwe onderzoeksmethode, het Early Warning en Alert Protocol, komen vogelsoorten die in de gevarenzone terecht dreigen te komen, sneller op de radar. Dit model geeft inzicht in mogelijke oorzaken voor een achteruitgang. De vogelbescherming weet door deze manier van kijken veel beter waar het probleem zit en kan zo tijdig beschermingsmaatregelen nemen.

Het Early Warning en Alert Protocol geeft een zorgwekkend signaal voor tweeëntwintig redelijk alledaagse vogelsoorten, die zouden kunnen verdwijnen als er geen maatregelen worden genomen. Verrassend genoeg staan op deze ‘oranje lijst’ doodgewone vogels als de kokmeeuw, de waterhoen, de grote lijster, de spreeuw, de scholekster en de torenvalk. Toch is het mogelijk dat ze binnen twintig jaar niet meer in onze contreien rondvliegen.

“De vogelpopulaties worden kleiner door een teruglopend voedselaanbod, intensivering van de landbouw, problemen in het overwinteringsgebied en de jacht”, zegt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen.

Lees meer in uw krant

Archieffoto Stefaan Van Hul: Jan Rodts
KRISTIN MATTHYSSEN

Nu in het nieuws