Gebouw van vijf miljoen voor OCMW

Het Heistse OCMW gaat meer dan ooit de vinger op de knip houden. Er wordt bespaard waar kan, premies worden geschrapt en de prijzen voor dienstverlening gaan omhoog. Het langverwachte nieuwe gebouw heeft de grove borstel wél overleefd en wordt de komende jaren opgericht.

Bert Provoost

De kostprijs voor het nieuwe gebouw van het OCMW zal zo'n vijf miljoen euro bedragen. "Onze diensten zitten nu verspreid, de lokalen zijn te klein en het gebouw is te oud. Om de dienstverlening te verbeteren en onze personeelsleden in betere omstandigheden te kunnen laten werken is het nodig om te investeren in de infrastructuur", zegt OCMW-voorzitter Dirk van Noten (CD&V).

De beslissing is vastgelegd in de meerjarenplanning van het OCMW. "We hebben nog een spaarpotje uit het verleden waar we gebruik van kunnen maken. We bekijken ook hoe we door eigendommen te verkopen aan extra middelen kunnen geraken. Zo heeft het OCMW veel gronden in eigendom. Dankzij die beschikbare eigen middelen zullen we niet moeten lenen." De nieuwe campus zal gerealiseerd worden op de huidige site van het OCMW en op de aangrenzende nieuw aangekochte terreinen van het deeltijds onderwijs.

Naast die miljoenenuitgave bestaan de plannen van het OCMW er vooral in om de werkingskosten te doen zakken. Zo worden heel wat premies en subsidies afgeschaft. De mantelzorgpremie wordt bijvoorbeeld niet meer toegekend, een maatregel die 140.000 euro opbrengt. Ook de subsidies aan externe thuiszorgdiensten en kinderdagverblijven blijven niet bestaan.

De prijs van verschillende dienstverleningen wordt ook aangepast. "De dagprijzen in woonzorgcentrum Berkenhof gaat omhoog, net als de bijdrage voor warme maaltijden, dagprijzen van transitwoningen en de ouderbijdrage van de buitenschoolse kinderopvang." Werknemers die het OCMW verlaten worden niet meer automatisch vervangen. Ook diensten die door externe partners worden verzorgd, moeten door het eigen personeel gebeuren. Het gaat onder meer om begeleid zelfstandig wonen en de opvang van daklozen. Wel wordt nog ruimte gemaakt om alle partners die werken rond opvoedingsondersteuning samen te brengen in een Huis van het Kind. Ook wordt de dienst gezinszorg uitgebreid, omdat steeds meer ouderen nood hebben aan ondersteuning.

Bert Provoost


Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio