Stadsbestuur stelt meerjarenplanning voor

De burgemeester en het college van schepenen stelden gisteravond het meerjarenplan voor aan de adviesraden. De gemeente zet onder meer in op de verhoging van het veiligheidsgevoel.

Pinxteren Sien

De dorpskernen moeten opnieuw aangenaam, leefbaar en groener worden. Er wordt maximaal ingezet op groene ruimte en speelruimte bij nieuwe verkavelingen.

"Veiligheid en het veilheidsgevoel worden verhoogd. De zebrapaden zijn daarbij een belangrijke schakel. Hun zichtbaarheid wordt verbeterd door onder meer schilderingen", zegt schepen van financiën Marc Haseldonckx (CD&V).

De fileproblemen op de Vrijheid worden tegengegaan door het laden en lossen aan banden te leggen, het zwaar verkeer te verminderen en te zorgen voor betere signalisatie naar parkings.

SIPI

Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio