Hinder in districtshuizen door staking

Slechts in twee districtshuizen en evenveel stadskantoren was er donderdagavond geen hinder door de actie van de socialistische vakbond ACOD. Het Vreemdelingenloket en drie stadskantoren gingen om 17u dicht. In de andere districtshuizen was er hinder.

jrosquin

Door te staken tijdens de avondopening in de districtshuizen en stadskantoren protesteert ACOD tegen de nieuwe openingstijden die op 1 januari in voege treden. Secretaris van ACOD-Antwerpen Gerard Van der Elst stelt vast dat het protest breed gedragen wordt door het personeel.

“Zeker als je weet dat we niet zwaar hebben opgeroepen”, zegt Van der Elst. “Ik was echt wel verrast door het grote succes. Ook mensen van andere vakbonden en niet-gesyndiceerden sloten zich aan. Deze actie vertrekt vooral vanuit de bezorgdheid voor de dienstverlening aan de Antwerpenaar. Sluiten op maandag, open houden op zaterdagochtend en werken met afspraken is echt geen verbetering.”

Schepen van Loketten Liesbeth Homans (N-VA) maakt zich niet ongerust. “Ik hoop dat veel personeelsleden na verloop van tijd inzien dat de Antwerpenaars om de nieuwe openingstijden vragen”, zegt Homans. “ACOD staakt nu tegen de wensen van de bevolking. Ik zet zelf door. Op 1 januari zijn er nieuwe openingsuren.” ACOD wil in de eerste fase elke donderdag staken tijdens de avondopening.

SVW Foto: WH