Hervorming Instituut Gelijkheid Vrouwen en Mannen zit muurvast

"De federale regering komt niet tot een akkoord over de manier waarop het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) moet worden hervormd." Dat zegde Vlaams Minister voor Gelijke Kansen Pascal Smet (sp.a) in het Vlaams Parlement.

dvansant

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) wordt omgebouwd tot een interfederaal antidiscriminatiecentrum. Dat laatste wordt bevoegd voor àlle discriminaties in België. Ook dus voor discriminaties in bevoegdheidsdomeinen die onder de verantwoordelijkheid van de Gemeenschappen en Gewesten vallen zoals bv. de Lijn, de VDAB, de Vlaamse administratie, de Vlaamse rusthuizen en hun Waalse en Brusselse tegenhangers. Momenteel is het CGKR daarvoor nl. niét bevoegd.

Taal en geslacht

Dat nu al erg omstreden nieuwe "interfederale antidiscriminatiecentrum" wordt echter niét bevoegd voor discriminaties op grond van taal en op grond van geslacht.

Lees ook: Regering verdeeld over discriminatie op grond van taal

En: Bouckaert maakt brandhout van nieuw antidiscriminatiecentrum

Taal

Over het eerste domein (taal) is de regering intern hopeloos verdeeld. Dat zegde federaal minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet (cdH) de voorbije week al in de Kamer aan Olivier Maingain (FDF). Ze wil de Vaste Commissie voor Taaltoezicht hiervoor bevoegd maken, maar de regering volgt niet.

Lees ook: Het interfederaal antidiscriminatiecentrum: pro en contra

Vrouwen en Transseksuelen

Nu blijkt dat dit ook het geval is voor het tweede domein: discriminatie op grond van geslacht. Milquet wil het IGVM ook bevoegd maken voor vrouwen- en transseksuelendiscriminatie bij bevoegdheden van de deelstaten, zoals De Lijn, de VDAB, de Vlaamse administratie en rusthuizen e.d. Want dat is momenteel niét het geval. Om deze discriminaties aan te pakken is er dus geen instituut en dat laatste druist in tegen de Europese regelgeving.

In Milquets visie staat het nieuwe interfederale antidiscriminatiecentrum model voor de omvorming van het IGVM. Maar de onderhandelingen over die hervorming zitten muurvast.

IJdele hoop

Pascal Smet zegde gisteren dat hij "hoopt dat de federale regering op dit vlak tot een beslissing komt, al vrees ik dat deze hoop ijdel is". De geplande "interfederalisering" van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen is dus niet voor morgen. Daardoor dreigt een nieuwe veroordeling van België op initiatief van de Europese Commissie.

Archieffoto Belga: Minister van Gelijke Kansen Pascal Smet JDW

MEER OVER Unia