Klassenjustitie bestaat in België

Minister van Justitie Annemie Turtelboom kreeg gisteren in het parlement vragen over de minnelijke schikking die het parket sloot met de holding Bois Sauvage. Er komt geen proces, de onderneming betaalt een afkoopsom van 9 miljoen euro. Haar beurswaarde steeg gisteren spectaculair.

dvansant

De zaak draait rond de verkoop van aandelen met voorkennis. Een bestuurder van Bois Sauvage die in 2008 ook lid was van de raad van bestuur van Fortis en daar vernam dat enkele uren later de ontmanteling van de bank zou worden aangekondigd, zou die informatie hebben doorgespeeld. Daardoor konden 2,6 miljoen aandelen - die ’s anderendaags niets meer waard waren - tegen een goede prijs worden verkocht.

Er is nooit een bekentenis geweest in die zaak. Luc Vansteenkiste zat een tijdje in de cel maar hield en houdt vol dat hij geen fout heeft begaan. Al zijn er elementen - bijvoorbeeld telefoonverkeer op die bewuste dag - die sterk in de andere richting wijzen.

De vraag die zich stelt, is waarom een holding 9 miljoen euro wil ophoesten als er niets verkeerd liep. Dan moet ze toch niet bang zijn voor een proces? Vreemd. Heel vreemd.

Minister Turtelboom verdedigde gisteren de minnelijke schikking met het argument dat 97 procent van alle gerechtelijke dossiers van verkoop met voorkennis op een sisser aflopen. En nu zijn we toch al minstens zeker van die 9 miljoen euro! Waarom dan kritiek?

Annemie Turtelboom verdedigt het onverdedigbare. Snapt zij dan echt niet dat met de afkoopsom van Bois Sauvage het bewijs wordt geleverd dat er wel degelijk zoiets als ‘klassenjustitie’ bestaat in België? Om minstens twee redenen. Een. Voor u en mij zit er met het parket hoogstens een minnelijke schikking in voor een verkeersovertreding. Figuren als Luc Vansteenkiste kunnen op meer begrip rekenen. Twee. Wie kan 9 miljoen euro op tafel leggen om gespecialiseerde advocaten te betalen en om een proces te vermijden? Juist, alleen de superrijken.

Het parket had in deze beter justitie zijn gewone gang laten gaan. En liep het dan uiteindelijk met een sisser af, tant pis, het zij zo. Van 9 miljoen minder inkomsten zal de staat niet failliet gaan, maar dan had er minstens een gevoel van een eerlijke rechtspleging geweest. Dat is er nu hoegenaamd níét.

PAUL GEUDENS

MEER OVER Ons standpunt