Ook transgenders vallen onder antidiscriminatiewet

De ministerraad heeft een wetsontwerp goedgekeurd om discriminatie van transgenders beter te bestrijden. De antidiscriminatiewet wordt daarom aangepast.

drombouts

Volgens de huidige wet is iedere discriminatie op grond van een geslachtswijziging hetzelfde als een discriminatie op grond van geslacht. Het instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen is bevoegd om die discriminaties aan te pakken. De huidige wet beschermt dus al transseksuelen: personen die van geslacht veranderd zijn, ermee bezig zijn of van plan zijn dit te doen. Discriminatie van deze personen is verboden, maar niet strafbaar. Er kan wel een hoge schadevergoeding volgen als je het doet. Als geweld wordt gepleegd tegen transseksuelen omdat ze transseksueel zijn, dan verdubbelt de maximumstraf. Zo is het nu.

Travesties

In de toekomst vallen ook discriminatie op basis van "genderidentiteit" en "genderexpressie" onder de wet. "Genderidentiteit" is de innerlijke overtuiging van het eigen geslacht ongeacht of die overeenkomt met het geslacht dat bij de geboorte werd toegewezen. "Genderexpressie" is de manier waarop mensen bv. door hun kledij of manier van spreken en lopen vorm geven aan hun genderidentiteit. Die soort discriminatie kan tegenover travesties het geval zijn.

Lees ook: Het homobeleid van Milquet

JDW

Nu in het nieuws