Dorpskernen krijgen identiteitskaart

Dorpskernen krijgen identiteitskaart

Dorpskernen krijgen identiteitskaart

Print
Nijlen - De dorpsgesprekken over de ruimtelijke toekomst van de gemeente die in oktober en november plaatsvonden, werden druk bijgewoond door inwoners uit alle deelgemeenten en alle leeftijdscategorieën. Samen daagden ruim 180 geëngageerde inwoners op.
Elke avond begon met een inleiding door de mensen van Omgeving, het bureau dat de gemeente begeleidt bij de herziening van het structuurplan, over de identiteit van de verschillende dorpskernen. "Daarna konden de aanwezigen zelf hun zegje doen over thema's als bebouwing, publieke ruimte en voorzieningen en onze groene of open ruimte. Er is nog niets beslist, er wordt nu verder aan de slag gegaan met de informatie die deze dorpsgesprekken hebben opgeleverd", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Veerle Boeckxstaens (Nijlen & U).

Elementen die door de inwoners als belangrijk werden bestempeld zijn de steegjes en paadjes in de dorpen, het uitzicht van de nieuwe of recent gebouwde appartementen, het belang van groen en ontmoetingsplekken, behoud van kleinschaligheid en mobiliteit. Op basis van het vooronderzoek dat door de gemeente werd gevoerd en de informatie van de burger wordt er een soort van identiteitskaart opgemaakt voor de verschillende kernen. Op basis daarvan zullen de ontwikkelingsplannen opgemaakt worden.

Bert Provoost

.

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio