Fusieoperatie politie nog eens op de raad

Print
Willebroek - Op de gemeenteraad kreeg de meerderheid van de oppositie tal van vragen rond de fusie met politie Mechelen. De vakbond NSPV reageert terughoudend en wacht af. Michel Goyvaerts, provinciaal verantwoordelijke van het Nationaal Syndicaat van het Politie en Veiligheidspersoneel (NSPV) zegt terughoudend te reageren op de antwoorden die burgemeester Eddy Bevers (N-VA) gaf aan de oppostiepartij sp.
a. Breekpunt voor de vakbond om niet over te gaan tot hardere acties is dat de afwikkeling van een mogelijke fusie niet rap en gauw gebeurt. "Als op de eerstvolgende gemeenteraad van december toch zou blijken dat het Willebroekse college de fusie officieel aan de dagorde zet, hebben we nieuw verhaal", zegt hij. Uit de antwoorden blijkt dat er onderzoek is geweest door commissaris William De Ley naar een samenwerking met de politiezone Klein-Brabant. De vakbonden zeggen hierover dat het onderzoek nadien is gevoerd. Burgemeester Eddy Bevers: "De fusie zal toelaten het aantal interventieploegen van een naar twee te brengen, dag in dag uit, de klok rond." Marc De Laet (sp.a) zei dat de burgemeester zich laat inpakken door strateeg burgemeester Bart Somers van Mechelen. Uit de antwoorden blijkt ook dat de Willebroekse burger, na een fusie, altijd in Mechelen terecht kan en minstens 12 uur en dit 5 dagen lang in Willebroek. "De fusieoperatie geeft in 2014 zo'n 100.000 euro minder uitgave voor Willebroek en vanaf 2015 zo'n 200.000 euro minder per jaar voor de politie. De politieraad bestaat op basis van het aantal inwoners in de nieuwe zone uit 23 leden, waarvan vijf vertegenwoordigers uit Willebroek", aldus de burgemeester. Jan BOE
Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio