Wisselmeerderheid laat sporen na

In de Senaat heeft een wisselmeerderheid de uitbreiding van de wet op de euthanasie naar wilsbekwame minderjarigen goedgekeurd. De voorstanders willen alles in het werk stellen zodat de wet midden volgend jaar al zou kunnen worden toegepast.

ikerremans

Met de aanvaarding van de tekst in de verenigde Senaatscommissie van Justitie en Sociale Zaken hebben ze het eerste obstakel genomen. Het voorstel moet nu nog voor behandeling naar de plenaire Senaat en dan naar de Kamer. Als de Kamer iets aan het voorstel zou wijzigen, moet de tekst opnieuw naar de Senaat. Daar bestaat een mogelijkheid toe, want Ecolo wil een onduidelijkheid of tegenstrijdigheid wegwerken. De groenen zien een tegenstelling tussen de voorwaarden voor de toepassing van de wet. Enerzijds moet het gaan om wilsbekwamen, anderzijds hebben zij toch de toestemming van de ouders nodig. Bij niet-ontvoogde minderjarigen gaat het om een jeugdpsychiater of psychologen. Als een meerderheid de groenen volgt, zou dat nog uitstel kunnen veroorzaken, maar die kans lijkt veeleer klein.

Net als bij de abortuskwestie heeft dit ethische dossier een wig gedreven binnen de meerderheid. Het werd goedgekeurd, weliswaar in een eerste fase, door een wisselmeerderheid. Dat betekent dat een deel van de meerderheid met de steun van de oppositie een ander deel van de meerderheid voor schut zet. Het is nooit aangenaam als een of meerdere coalitiepartners door de anderen voor een voldongen feit wordt geplaatst.

Zoiets laat sporen na in de samenhang van elke regering. Zijn de initiatiefnemers tot het uiterste gegaan om te pogen een brede consensus te bereiken binnen de meerderheid? Zij zullen beweren van wel en aanvoeren dat ze op een bepaald moment op een muur van onwil zijn gestoten. Liberalen en socialisten hebben eerder dit jaar hun voorstellen gepresenteerd in de media zonder ze vooraf aan hun coalitiepartners van de meerderheid te bezorgen. Dat was een slechte start en een garantie voor problemen en frustraties.

Tot een kabinetscrisis zal het incident niet meer leiden, daarvoor liggen de verkiezingen te dicht bij. CD&V en cdH zouden zich in andere dossiers die op de regeringstafel komen als vergelding weleens minder soepel kunnen opstellen.

door Dirk Castrel

MEER OVER Ons standpunt

Nu in het nieuws