Antwerpen controleert ambtenaren via tablet

Via hun tablets wil het Antwerpse stadsbestuur beter zicht krijgen op waar ambtenaren zich tijdens de werktijden precies bevinden. De socialistische vakbond ACOD en de privacycommissie hebben zware bedenkingen bij dit initiatief.

ikerremans

De mogelijkheid om ambtenaren via hun tablet te controleren, staat in de aangepaste ‘rechtspositieregeling voor het personeel’ die het schepencollege heeft goedgekeurd.

De bedoeling is om individuele verplaatsingen van de werknemers in kaart te brengen. Technisch is dit mogelijk met de geolocatie of ‘track and trace’ die in deze toestellen is ingebouwd.

Antwerps personeelsschepen Ludo Van Campenhout (N-VA) benadrukt dat het niet de bedoeling is om álle ambtenaren te controleren. “We willen hierover eerst duidelijke richtlijnen voor het personeel opstellen, met respect voor de privacy.”

De socialistische vakbond ACOD vindt dat deze regeling een te grote inbreuk is op de privacy van de werknemers.

SVW Foto AFP

Vastgoed

Jobs in de regio