Geen bijkomende hondenweide aan begijnhof

Een bebost perceel aanleunend bij de stadsvesten ter hoogte van het begijnhof zal niet als hondenweide ingericht worden. Dat heeft het schepencollege beslist.

Van Rompaey Chris

Het stuk grond werd door de stadsdienst Wijkwerking als hondenlosloopbos naar voren geschoven. Eigenlijk gaat het om drie percelen die allemaal eigendom zijn van de stad. Ze zijn volgens het gewestplan gelegen in landschappelijk waardevol parkgebied, omringd door beschermd landschap.

"Het inplanten van een hondenweide op deze locatie is, omwille van het gewestplan, omwille van het erfgoedkarakter van de site en omwille de beleidsvisie in het ruimtelijk structuurplan niet toelaatbaar. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gaat immers uit van een koesteren en versterken van de vestenstructuur", stelt het schepencollege.

De stadsdienst Wijkwerking heeft daarop drie percelen aan de Zaat voorgesteld. Net zoals de bestaande hondenweide aan de Beatrijslaan is deze locatie gelegen aan de Netedijk. De percelen zijn bovendien nabij de stadsvesten en het stadscentrum gelegen. Parkeergelegenheid is vlakbij voorzien op de parking Zaat. Omwille van de nabijheid ten opzichte van de stadskern en de vesten is de locatie op wandelafstand gelegen.

Dit nieuwe voorstel moet nu eerst verder onderzocht worden.

Chris VAN ROMPAEY

.

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio