Politie zet extra in op fietscontroles

Fietsers wiens verlichting niet werkt, zijn gezien deze winter. Want de politiezone zet vanaf maandag 2 december extra manschappen in om de fietsverlichtingen te controleren.

"Er zullen regelmatig controles gebeuren aan scholen en belangrijke kruispunten, maar ook tijdens de gewone patrouilles. Overtreders mogen een bekeuring van vijfenvijftig euro verwachten", licht Els Dellafaille van de politie toe.

"Deze controles zijn nodig, want terwijl het gemiddeld percentage van overtreders tussen 2008 en 2011 nog zes procent bedroeg, stelden we in 2012 een lichte stijging vast. En zichtbaarheid is vooral tijdens de donkere ochtenden en avonden heel belangrijk om zonder kleerscheuren thuis te komen."

Inmiddels werden alle scholen en wijkverenigingen al op de hoogte gebracht van de actie.

GRWOMeer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio