Per inwoner 26 kilogram restafval minder

Print
Brasschaat - De gemeente Brasschaat is erin geslaagd het gemiddeld gewicht aan restafval per inwoner op 110 kilogram te brengen. In 2012 was dat nog 136 kilogram per inwoner.
Voormalig schepen voor groen Dré Van Mechelen (CD&V) weidt deze verbetering aan het goede sorteerbeleid van de gemeente. "Brasschaat is een groene gemeente. We waren trouwens pionier wat de invoering van de papiercontainers betreft. Door hiervan gebruik te maken vermijden we rondwaaiend papier", zegt Van Mechelen.

"Maar we willen nog beter doen", zegt huidig schepen voor groen Dirk de Kort (CD&V). "We willen het gemiddelde opgehaalde restafval per Brasschatenaar nog verminderen. In 2018 moet dat gezakt zijn tot onder de 100 kilogram per inwoner. We gaan hier een prioriteit van maken. Op korte termijn wordt er een sensibiliseringscampagne opgestart en voor evenementen en markten zal er een strikter sorteerbeleid gelden", vervolgt schepen Dirk de Kort.

Jan Brys
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio