Gemeente kan 20 miljoen investeren

Print
Wuustwezel - Het gemeentebestuur heeft zijn meerjarenplanning volledig klaar. De komende zes jaar zal het ondanks alle besparingen toch nog veel kunnen investeren, in totaal voor twintig miljoen euro.
De crisis zorgt natuurlijk voor enkele noodzakelijke maatregelen. Zo wil de gemeente besparen door zich enkel en alleen te concentreren op kerntaken en de rest over te laten aan de privésector, zoals de kippenverkoop en tafelverhuur. Andere maatregelen zijn schaalvergroting zoals bij het woonzorgcentrum en het spreiden van investeringen. Desondanks beloven ze nu al dat tot 2019 alle belastingvoeten ongewijzigd blijven en ze de middenstand blijven ondersteunen.

De meerjarenplanning steunt daarnaast op tien pijlers: aandacht voor iedereen, samenwerking, veiligheid, onderwijs, publieke ruimte, communicatie, dienstverlening, toegankelijkheid, armoedebestrijding en wonen.

Een opvallend punt op vlak van wonen is de verdichting van de woonkernen dat het bestuur verkiest boven de uitbreiding, en de aanpak voor leegstand.
Iedereen die een leegstand pand bezit zal daar vanaf 2014 een heffing op moeten betalen, m.u.v. familiale percelen. Zo moet er meer woonaanbod komen en de prijzen zakken.

De uitdaging op toeristisch vlak zit 'm vooral in het domein Franciscanessen dat helemaal ontwikkeld wordt, en de verbinding daarmee met de Poort van het Platteland. Op sportief gebied wil het bestuur het sportpark in Gooreind een metamorfose bezorgen en Kattegat in Loenhout afwerken.

Grote uitdagingen ook in het domein milieu. Na de aangekondigde diftarinzameling voor GFT-afval komt wordt datzelfde systeem ingevoerd bij het restafval. De boetes voor sluikstorten verdubbelen en de gemeente wil tegen 2020 klimaatneutraal zijn.

Verder moet de algemene veiligheid verbeteren met de komst van een digitaal verkeersplatform en een extra ziekenwagen. De gemeente zet tot slot sterk in op een uitgebreidere communicatieaanpak.

GRWO
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio