Drie op de vier Vlamingen willen klasseverschil zien verdwijnen

Drie op de vier Vlamingen willen klasseverschil zien verdwijnen

Drie op de vier Vlamingen willen klasseverschil zien verdwijnen

Print
Bijna drie op de vier Vlamingen vinden dat de klasseverschillen in onze samenleving kleiner moeten. En 83 procent is zeer tevreden over de gezondheidszorg in België. Dat blijkt uit een onderzoek van VUB-professor emeritus Mark Elchardus in opdracht van het Socialistisch Ziekenfonds. Het draagvlak voor onze verzorgingsstaat is dus zeer solide.

Voor een ruime meerderheid van de Vlamingen heeft de verzorgingsstaat veel positieve gevolgen: die voorkomt ellende en armoede, maakt het leven vrijer en aangenamer en geeft mensen meer kansen. Wel vindt 67 procent dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen om het systeem in stand te houden. Een meerderheid meent dat de uitkeringen op peil moeten blijven, ook al vergt dit financiële offers van sommigen. Een kleine helft is bereid langer te werken om de sociale zekerheid te vrijwaren.

Indrukken van misbruik

Een groeiende groep Vlamingen heeft ook de indruk dat de sociale zekerheid misbruikt wordt en dat te veel mensen die het niet verdienen, steun krijgen. Ook de tendens tot rantsoeneren - het uitsluiten van bepaalde groepen of van bepaalde zorg - en het stijgende geloof in individuele verantwoordelijkheid zijn volgens Elchardus bedreigingen voor het systeem. Zaak is hier antwoorden op te formuleren, luidt het.

Het onderzoek werd afgenomen bij een door het Rijksregister getrokken toevalsteekproef van 6.000 inwoners van het Vlaams gewest tussen 18 en 75 jaar. De vragenlijst werd ingevuld door 2.639 Vlamingen.

Belga, archieffoto

.

Nu in het nieuws