Stad in beroep tegen vonnis CO-dode op Linkeroever

“We overwegen in beroep te gaan tegen het vonnis van de rechtbank over het CO-slachtoffer in de Lode Zielenslaan”, zegt schepen Liesbeth Homans. “Het onderzoek is niet sluitend.”

De feiten: op 12 november 2009 vindt de huisbewaarder het dode lichaam van een bewoner in zijn flat in de Lode Zielenslaan. Volgens de gerechtsdeskundige is de man gestorven aan intoxicatie door koolstofmonoxide. Die onzichtbare doder was blijkbaar onvoldoende afgevoerd. Tegelijk was er onvoldoende aanvoer van verse lucht.

"Diezelfde deskundige zag ook dat het gebruikte type geiser ongeschikt was voor ononderbroken gebruik zoals voor een douche", zei procureur Marc Van Cauteren. "Daarom hebben we al onze 18.000 woningen gescreend. Zonder uitzondering. Bovendien zijn in 506 woningen nieuwe, elektrische boilers geplaatst", stelt schepen Homans, voorzitter van Woonhaven. "Daarbij leeft Woonhaven de strenge normen van de Vlaamse Wooncode na, en niet de soepelere Belgische."

De advocaat van Woonhaven, Walter Damen, merkte nog op dat die vervanging in feite niet nodig was, want alle boilers voldeden op dat moment aan de Belgische normen. Een zeer markant effect is dat Woonhaven voortaan de controles van de boilers opnieuw in eigen handen heeft genomen. Dat was nodig, want tot die fatale novemberdag werd de controle overgelaten aan de huurders. Opmerkelijk is dat de overleden man helemaal geen huurder was, maar de sleutel van de flat had gekregen van een vriend die in het buitenland verbleef.

Andere huurders plakten, met het oog op mogelijke koudestromen in de flat, de verluchtingsroosters in de badkamer en keuken dicht. Zo kun je natuurlijk geen verluchting hebben. Toch volgde de rechter de openbaar aanklager. De symbolische straf, een boete van 27.500 euro, bleef overeind. Zij het dat de straf voorwaardelijk is uitgesproken.

"En toch overwegen we beroep", zegt schepen Homans. "De rechtbank heeft onze vragen tot bijkomend onderzoek niet ingevuld. Terwijl wij vonden dat de expertise niet sluitend was, vandaar."

JVB

Foto Wim Hendrix

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio