Luc Coene leeft in een ivoren toren

Print
Volgens Luc Coene, de gouverneur van de Nationale Bank, is het niet normaal dat periodes van werkloosheid meetellen voor latere pensioenrechten. Wie stempelt, draagt immers niet bij voor zijn of haar pensioen en dus is het niet logisch dat ze daar later toch financiële voordelen uithalen. Leeft de exkabinetschef van Guy Verhofstadt in een ivoren toren?

Coene deed zijn uitspraken in de krant Le Soir. Hij heeft het over “een hele reeks verworvenheden die zullen moeten worden ingeperkt om de vergijzing op te vangen”. Zo zegt hij dat we in dit land te vroeg stoppen met werken en dat we de pensioenleeftijd zullen moeten optrekken.

Tot daar kan ik de gouverneur volgen. De kosten van de vergrijzing worden onbetaalbaar. Op de keper beschouwd is er echter slechts één oplossing voor dit probleem: zorgen dat er voldoende mensen aan het werk zijn. Hoe meer actieven, hoe beter de sociale zekerheid wordt gevoed. Maar dan moeten er natuurlijk wel voldoende jobs zijn. Het heeft geen zin om de mensen te verplichten langer te werken als er niet genoeg werk is voor iedereen. Zoals vandaag. En dat heeft dan weer te maken met de hoge loonkosten die de overheid oplegt.

Luc Coene is bijzonder goed geplaatst om te weten dat ons land de jongste jaren met massaal veel afdankingen kampt. Werknemers worden ontslagen, niet omdat ze graag thuisblijven, maar omdat hun bedrijf in moeilijkheden zit of omdat het failliet is gegaan. Zij worden tegen hun zin in de werkloosheid gedreven. Een financieel en sociaal drama.

En de grote baas van de Nationale Bank wil hen nu nog wat dieper in de put duwen door ze ook nog eens te straffen met een lager wettelijk pensioen. Een pensioen dat al bij de laagste van West-Europa behoort. De OESO noemde dat gisteren nog een probleem voor de levensstandaard van de 65-plussers!

Coene heeft nooit last gehad van de financiële en economische crisis. Vele anderen wél. Wanneer men vrijwillig minder of niet meer gaat werken, dan is het niet meer dan logisch dat dit negatieve gevolgen heeft voor later. Maar werknemers die onvrijwillig werkloos worden mogen niet dubbel gestraft worden.

door Paul Geudens

.

Nu in het nieuws