Rechter oordeelt over 110 verkeersovertreders

In de Mechelse politierechtbank werd dinsdag de Trajectzitting gehouden. Tijdens die zitting werden personen bestraft die snelheidsovertredingen hadden begaan, rode lichten hadden genegeerd of een ongeval hadden veroorzaakt op de gevaarlijkste wegen van het arrondissement.

In 2010 stelde de Coördinatie- en SteunDienst (CSD) van de Federale Politie van het arrondissement Mechelen een verkeersongevallenanalyse voor de wegen op het grondgebied van het arrondissement voor. Uit die analyse bleek welke wegen het meest ongevalsgevoelig waren. Dat zijn de N15 tussen Mechelen en Bonheiden, de R6, R12, N1, N14 en N26 in Mechelen, de N14 tussen Duffel en Lier en de N16 tussen Puurs en Willebroek

Om de acties van de politie op deze zogenaamde 'zwarte trajecten' te ondersteunen en de aandacht van de burger te vestigen op het gevaarlijk karakter van bepaalde delen van de gewestelijke verbindingswegen tussen woonkernen, heeft het parket ruim 110 dossiers verzameld van verkeersinbreuken die in de tweede helft van 2012 opdeze trajecten plaatsvonden.

Deze dossiers kwamen dinsdag aan bod tijdens de 'Trajectzitting'. "Meteen wordt ook de noodzaak geïllustreerd van en hopelijk ook bijgedragen tot het creëren van een draagvlak voor consequente verkeerscontroles in het algemeen en snelheidscontroles in het bijzonder op deze wegen", verklaart Mechels parketwoordvoerder Peter Peereboom.

NIGE

Foto Patrick Hattori

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio