Stress op het werk stijgt

De werkgerelateerde stress in België zal de komende vijf jaar toenemen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Europees Agentschap van veiligheid en gezondheid op het werk.

p> Volgens de studie stijgt het stressgehalte binnen Belgische bedrijven zelfs sneller dan het Europees gemiddelde.

Hoewel stress op het werk doorheen de jaren is uitgegroeid tot een algemeen gekende problematiek binnen het bedrijfsleven, geeft bijna één op vier (24%) werkgevers toe dat ze geen formeel beleid hebben om werkgerelateerde stress te behandelen.

Eenenveertig procent van de Belgische bedrijven zou wel stressmanagementtraining organiseren voor haar personeelsleden. Bijna één derde (31%) biedt ook individuele stressbegeleiding indien nodig. Daarnaast geven bijna twee op tien (18%) werkgevers ook aan dat stress wordt aangepakt door raadpleegbijstand toegankelijk te maken via een hospitalisatieverzekering.

Nu in het nieuws