Klimaattop Warschau: "Akkoord ontoereikend maar in goede richting"

Klimaattop Warschau: Akkoord ontoereikend maar in goede richting

Klimaattop Warschau: "Akkoord ontoereikend maar in goede richting"

Print
Staatssecretaris van Energie Melchior Wathelet (cdH) erkent zondag dat het akkoord dat meer dan 190 landen zaterdag in extremis bereikten op de Klimaattop in Warschau, in zijn ogen ontoereikend is om de klimaatopwarming te bestrijden. "Het is een akkoord dat in de goede richting gaat, maar dat niet ver genoeg gaat", zei Wathelet zondag in het tv-programma "L'Indiscret" op RTBF.

Terug uit Warschau erkende Wathelet dat de planeet "zich zorgen moet maken."

Het akkoord is volgens Wathelet niet wat men had kunnen verhopen. "Je staat soms tegenover landen die het niet hebben begrepen of niet willen begrijpen, of laten uitschijnen dat ze niet verstaan dat de klimaatuitdaging kolossaal is", verklaarde hij.

De staatssecretaris benadrukte dat geen enkel land het engagement in twijfel trekt om in 2015 een globaal akkoord te bereiken.

Ambitieus

De vier ministers, die de federale staat en de gewesten vertegenwoordigden, waren aanwezig in Warschau en "hebben de deal gemaakt over de financiële verdeling van onze deelneming aan deze klimaattop", vervolgde Wathelet, die onderstreepte dat de VN-klimaatverantwoordelijke, Christiana Figueres, de actie van België positief onthaalde.

De tekst die in Warschau werd goedgekeurd, laat toe de onderhandelingen op te starten naar een ambitieus akkoord, dat in 2015 in Parijs wordt verwacht, over de beperkingen van de broeikasgassen die de globale opwarming zou moeten beperken tot 2 graden in vergelijking met het pré-industrieel tijdperk. Dat akkoord moet alle landen betrekken en wettelijk oplegbaar zijn.

Belga

Nu in het nieuws