Akkoord klimaattop lauw onthaald

Verschillende ngo's hekelen de "zwakke uitkomst" van wat ze de "steenkooltop" in Warschau noemen. Daar hebben de deelnemende landen alsnog een akkoord gesloten over een kalender voor een globale deal.

fvranckx

Tegelijk met de COP19-klimaatconferentie was er in de Poolse hoofdstad immers ook een door de regering georganiseerde bijeenkomst over "propere steenkool". Voor het Belgische platform Klimatrechtvaardigheid, dat verschillende Belgische ngo's verzamelt, zet de "nakende uitkomst van deze klimaattop ons niet op het pad naar een rechtvaardige transitie en een lagekoolstofeconomie".

Over de moeilijke onderhandelingen, waarbij zaterdagavond nog een uur lang gediscussieerd werd over één woord, zei EU-onderhandelaar Connie Hedegaard aan BBC News dat er "mooiere en snellere manieren zijn om in Parijs te raken, maar hier is belangrijk dat we er geraken en een goed resultaat hebben".

"Enkele lichtpuntjes"

De onderhandelaars maakten last minute toch wat vooruitgang in het moeilijke dossier van een internationaal mechanisme voor schade en verlies door klimaatrampen. Dat was cruciaal voor de ontwikkelingslanden. Eerst zou de VN-instelling die hiervoor bevoegd wordt ondergeschikt zijn aan een bestaand deel van de VN. De afgevaardigde van de Filipijnen hield hiertegen een emotioneel pleidooi, en uiteindelijk werd het woord geschrapt.

Groen-kamerlid en deelnemer Kristof Calvo ziet enkele lichtpuntjes, maar merkt op dat "de grote stap voorwaarts zoals verwacht uitblijft". Volgens Calvo moeten "Vlaanderen, België en Europa nu een ambitieuzer klimaatbeleid uitrollen." Hij brengt de walkout van een breed front aan ngo's, afgelopen donderdag, in herinnering. "Er gaapt een grote kloof tussen wat wetenschappers vragen en de klimaatonderhandelingen opleveren. De deadline van het globaal akkoord van 2015 moet absoluut gehaald worden."

Het Plaftorm Klimaatrechtvaardigheid vraagt ook meer ambitie: "ambitieuze reductiedoelstellingen in 2014, structurele internationale klimaatfinanciering en een internationaal mechanisme voor geleden schade en verlies".

Oxfam meent dan weer dat alleen "massale publieke druk een deal kan redden". "Heel weinig landen kunnen COP19 met geheven hoofd verlaten. We waren getuige van een race naar de onderkant in deze onderhandelingen, en het zijn de armste mensen die het meest zullen verliezen", aldus Winnie Byanyima van Oxfam.

Belga, Foto Reuters