Dan toch akkoord in zicht op klimaattop

Op de klimaattop in Warschau is zaterdagnamiddag alsnog een akkoord in zicht. Financiële tegemoetkomingen en CO2-uitstoot vormen de grootste struikelblokken. De ontwikkelingslanden haalden uit naar het "gebrek aan ambitie" bij de rijkere landen. Toch moeten zij nog samen een nieuwe internationale deal sluiten over klimaatverandering, die in 2015 in Parijs ondertekend moet worden.

fvranckx

Er zijn al een aantal deelakkoorden bereikt, maar op het punt van hulp aan ontwikkelingslanden moet nog een deal gesloten worden. De klimaattop in Warschau duurt al een dag langer dan eerst gepland.

Woord vervangen

In Warschau moest de draagwijdte van het akkoord van 2015 duidelijk worden, en aangegeven worden of landen beloftes zouden maken over hun CO2-uitstoot. De onderhandelaars van de ontwikkelingslanden drongen echter aan op een belangrijke rol voor de VN, waarop de gesprekken vast liepen. De Verenigde Staten, de EU en anderen willen de beslissingen over de uitstoot aan de landen laten. Voor hen moet zo'n deal alle landen, in het bijzonder opkomende economieën als India en China, binden. Uiteindelijk werd hierover toch een compromis gevonden, door het woord "bijdragen" te vervangen door "verplichtingen".

Er zullen nog veel van dergelijke compromissen volgen, menen waarnemers. Een nieuwe deal in Parijs is nog veraf. Zo moet ook nog een akkoord gevonden worden over de financiële hulp voor natuurrampen. De ontwikkelde landen hebben 100 miljard dollar beloofd vanaf 2020, maar in de tekst daarover ontbreken de details. "Onze verwachtingen zijn vernietigd", zei de hoofdonderhandelaar voor Bangladesh.

Er is wel overeenstemming bereikt over een instelling die ontwikkelingslanden moet helpen bij extreme weersomstandigheden, maar volgens sommige onderhandelaars is dat onderdeel "een lege huls".

Belga, Foto EPA