Nog geen vierde podium voor Rock Werchter

In tegenstelling tot wat organisator Herman Schueremans vorig jaar luidop droomde, komt er voorlopig geen vierde podium voor Rock Werchter, het terrein wordt wel uitgebreid.

ikerremans

Met de nadruk op ‘voorlopig’ want Herman Schueremans zei in juni ook al dat het vierde podium er ook uiterlijk in 2015 zou kunnen komen. Toch zal het terrein er ook dit jaar anders uitzien want de Rock Werchter-site, die nu 25 hectare telt, wordt ruimer zonder dat de capaciteit verhoogd zal worden. In totaal komt er 11 hectare bij, maar dat gebeurt in fases.

Er zal een landschapspark worden aangelegd dat vrij toegankelijk zal zijn voor voetgangers en fietsers tijdens de maanden dat er geen festivals plaatsvinden. De eerste aanleg van het park start in het voorjaar van 2014, die werken zullen ook nog na de festivalzomer doorgaan.

In de eerste fase zullen langs de noordelijke kant van de Haachtsesteenweg ongeveer 2,5 hectare bomen worden gekapt. Dubbel zoveel bomen zullen elders weer worden aangeplant. Ook binnen het festivalpark zullen er nieuwe bomen worden aangeplant vanaf het najaar van 2014. De plannen voorzien in boomdreven. Een einddatum voor het project is er nog niet.

De organisatie bevestigt noch ontkent dat er volgend jaar een vierde podium komt. Er zal alleszins iets gebeuren met de vrijgekomen ruimte. Wat? Daarover kan nu nog niet gecommuniceerd worden.

Rock Werchter 2014 zal dus met de drie vertrouwde podia lopen van 3 tot 6 juli.

GEERT VERHEYEN Archieffoto RL

MEER OVER Rock Werchter