Ekeren Luistert start sterk

Op donderdag 14 november ging de eerste bewonersvergadering 'Ekeren Luistert' van start. Met deze formule nodigt het districtsbestuur bewoners uit om tijdens enkele korte groepsgesprekken hun suggesties te delen met het districtsbestuur. Veertig enthousiaste bewoners zakten af naar parochiezaal De Nobele Donk om er ideeën en opmerkingen over te brengen. De districtsschepenen luisterden met plezier naar de uiteenlopende suggesties. In het voorjaar van 2014 trekt het district nog langs de andere Ekerse wijken. Wie wil deelnemen, kan zich alvast inschrijven via www.ekerenluistert.be. TTSY

redactie

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio